Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Fikir Öncülerinden Biridir

Hasan Ali Yücel’in yaşamı

Hasan Ali Yücel Türk edebiyatına fikirleri ve yararlı çalışmaları ile büyük katkıları olan bir yazardır. Onun özellikle Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı çalışmaları günümüzde dahi kültür dünyamızı olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir.

Hasan Ali Yücel, 17 Aralık 1897 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da yapmıştır.

Hasan Ali Yücel, çevrede “Müzik Üstadı” olarak tanınan Mehmet Celaleddin Dede Efendi’nin yönettiği “Müzik Mektebi”nde eğitim görmüştür.

Darül Muallimin-i Aliye’nin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1921 yılında bitirmiştir. (Bu okul günümüzde Marmara Üniversitesi olarak varlığını devam ettirmektedir.)

İzmir’de, İstanbul’da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, müfettişlik, genel müdürlük, İzmir milletvekili iken de sekiz yıla yakın Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır.

Edebiyat şairlerinden Can Yücel’in babasıdır.

26 Şubat 1961’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Hasan Ali Yücel’in sanat anlayışı ve çalışmaları

İş Bankası Kültür Yayınlarını yönetmiştir. Bu yayınevi bastığı nitelikli kitaplar ile büyük bir boşluğu doldurmuş ve genç kuşakların eğitilmesinde öncülük etmiştir.

Köy Enstitülerinin kurulması, dünya klasiklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca çevrilip yayımlanması konusunda önemli işler yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çeviriler pek çok ülkede örnek alınmış ve izlenen metotlar farklı ülkelerde de denenmiştir.

Çok yönlü bir devlet adamı olmasına rağmen edebiyat alanında öne çıkmıştır.

Milli eğitim bakanlığını bıraktıktan sonra gazetecilik yapmıştır.
Şiirleri “Dergah”, “Yarın”, “Yeni Mecmua” gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Şiirlerinde önce aruzu sonra heceyi kullanmıştır.

Hasan Ali Yücel gerek bakanlığı döneminde gerekse de yayıncılık yaptığı yıllarda genç kuşakların özgür düşünebilmesinin önemini dile getirmiş ve bu uğurda önemli çalışmalar yapmıştır.

Hasan Ali Yücel’in Eserleri

Şiir

Dönen Ses

Sizin için Dinle Benden

Düzyazı

Goethe Bir Dehanın Romanı, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış Pazartesi Konuşmaları, Kıbrıs Mektupları, Edebiyat Tarihimizden, İngiltere Mektupları, Türkiye’de Maarif…

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Sabri Esat Siyavuşgil 7 Meşale Grubunun Psikolog Şairi

 

Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi ile Özdeşleşen Sanatçı

,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir