Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yaşamı, Fikirleri ve Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Biridir

On üçüncü yüzyıl tekke şairidir. Aslen Türkistan Nişaburlu olup Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya geldiği söylenir. Başka bir riyavete göre Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya göç etmiş, kısa zamanda tanınarak birçok talebe yetiştirmiştir. Kendisinin de bağlı olduğu “Ahilik Teşkilâtı” ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde Anadolu’da sosyal yapının gelişmesinde Önemli hizmetlerde bulunmuştur. Padişah ve askerler tarafından “pir” olarak kabul edilmiştir.

Hacı Bektaş’ın tasavvuf anlayışı kendinden önce ve sonra gelişen yapılardan farklılıklar arz eder.

Alevi-Bektaşi edebiyatının en önemli şahsiyetlerindendir.

Birçok mutasavvıftan ders alarak yetişmiştir.

Bektaşiliğin kurucusudur.

Horosan’dan gelip Amasya, Kırşehir ve Kayseri’ye yaşamıştır.

Şiirlerinde büyük din ulularını öven şair, onlara ait menkıbeleri şiirleştirmiştir.

Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

Onun tasavvuf ve o dönem sanatlarına olan tesirleri 13. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş, Türklerin kültürel kimliğini de korumasını sağlamıştır.

Eserlerinde din, ahlak kuralları, eşitlik, sevgi ve hoşgörüyü ele almıştır.

Didaktik türde eserler vermiştir.

Türkçe yazdığı nefes denilen ilahileriyle Anadolu halkına yol göstericilik yapmış bu şiirlerinde hece veznini ve dörtlükleri kullanmıştır.

Eserlerinden en önemlisi “Makalat”tır. Bu eserde İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayacağı bir üslupla ele alır. “Velayetname” adlı eserinde ise yaşamıyla ilgili menkıbeler anlatılmıştır.

Bugün türbesinin bulunduğu yerde her yıl ağustos ayında Hacı Bektaş Şenlikleri düzenlemektedir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Dilerseniz şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Asaf Halet Çelebi Soyut ve Mistik Şiir Anlayışının Ustası

Mithat Cemal Kuntay (Üç İstanbul Romanının Yazarı) Kimdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir