Hacı Bayramı Veli Hakkında Detaylı Bilgiler (Yaşamı, Sanat Anlayışı, Eserleri)

Hacı Bayramı Veli’nin Yaşamı

Hacı Bayramı Veli, Ankara Zülfad (Solfasol) köyünde doğmuştur. Asıl adı Numan’dır.

Çocukluk yıllarında itibaren din ve fen eğitimi almıştır. Eğitim almak için Bursa’ya gitmiş ve devrin büyük alimlerinden ders görmüştür.

Daha sonra, Ankara’da müderris (hoca) olmuş bir müddet sonra da hocalığı bırakarak Kayseri’ye Şeyh Hamideddin’in  (Kayseri’de “Somuncu Baba”olarak bilinir.) yanına gitmiştir. Şeyh’le birlikte Şam ve Hicaz’a gitmiş, oradan da tekrar Ankara’ya dönmüştür. Şeyhi öldükten sonra tarikatını (Bayramiye) yaymaya başlamış ve az zamanda şöhret kazanarak çevresine birçok mürit toplamıştır.

Akşemseddin, Eşrefoğlu Rumi gibi mutasavvıfların yetişmesinde etkili olmuştur.

Hayatını dinin emir ve yasaklarını insanlara anlatmaya, onları doğru yola çekmeye adamıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethedeceğini ll. Mehmed’in babası olan II. Murad’a müjdeleyen kişidir.

Tasavvuf düşüncesinin Anadolu’daki büyük temsilcilerinden biridir. Bu görüşün yaygınlık kazanmasında büyük emeği olmuştur.

Dini görüşlerini yaymakta gösterdiği samimiyet ve büyük çaba hakkında çeşitli menkıbelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Onun hakkında bilgi veren eserlerde hakkında olağanüstü olaylar anlatılmıştır.

Hacı Bayramı Veli döneminin devlet adamları ile yakın ilişkiler kurmuş ve onlara fikirleri ile danışmanlık yapmıştır.

Hacı Bayramı Veli’nin sanat anlayışı

Bilim ve tasarrufu birleştirmeyi başarmış bir sufidir. Ona göre bilim ve tasavvuf dünyayı anlamlandırmanın iki farklı yoludur. Ancak bu iki yolu birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir.

Hacı Bayram’ın aruz ve heceyle yazılmış birkaç şiiri elimize ulaşmıştır. Bu örneklerden Yunus Emre yolunda şiir söylediği anlaşılmaktadır.

Açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Eserlerinde yabancı etkiler yoğun değildir. Söz sanatlarını yerli yerinde kullanır ve halkı eğitmeyi temel amaç olarak benimser.

Şathiye ve ilahi biçimindeki şiirlerinin bazıları bestelenmiştir.

Hacı Bayramı Veli’nin Eserleri

Heceyle yazdığı “Nutuk” adlı bir eseri vardır. Bu eserde tasavvufa yeni başlayan kişilere çeşitli öğütler vermektedir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı Romanının Yazarı Kimdir?

 

Necmettin Halil Onan Dur Yolcu Şiirinin Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir