Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

Gülşehri yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri

On dördüncü yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşamış, mutasavvıf şairdir. Ahiliğin gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

Mutasavvıf bir kişiliğe sahiptir. Nazım tekniğine olan hakimliği, dili ve aruz veznini iyi kullanması onu çağının öncülerinden yapmıştır.

Ahilik teşkilatına mensup sanatçı, Kırşehir’de bir Mevlevi tekkesi kurmuş, şeyhlik yapmıştır.

Gülşehri ifadesi aslında Kırşehir isminden gelir

Kırşehir, o dönemlerde Gülşehri diye anıldığını için Gülşehri mahlasını kullanmıştır. 

Gülşehri’nin yaşadığı dönemlerde Kırşehir Anadolu’nun en önemli kültür merkezlerinden biridir. Şair de yaşadığı bu önemli şehrin adını kendisi için mahlas olarak kullanmıştır.

Türkçe konusunda son derece duyarlı bir şairdir

Gençlik yıllarında tasavvuf ve edebiyat eğitimi almıştır. Arapça ve Farsçayı iyi bilmesine rağmen eserlerini Türkçe yazmıştır. Türkçeyi bir edebiyat dili hâline getirmek için uğraş vermiştir.

Eserlerinde temiz ve özenli bir Türkçe kullanan Gülşehrî, öğreticilik yerine şiir zevkini ön plana çıkarmıştır.

Gülşehri’nin eserleri tercüme eserlerden öte bir sanat anlayışı ile yazılmıştır

İranlı şair Feriduddin-i Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserini Türkçeye çevirmesiyle tanınmıştır. Sanatçı, bu çevirisine Attar’ın birçok hikayesini almamış; onların yerine Mesnevi’den, Kelile ve Dimne’den, Kabusname’den kıssalar eklemiştir.

Şair bu tavrı ile çevirinin dar olanakları ile yetinmemiş, çevirdiği eserleri adeta yeniden yazmıştır.

Gülşehri’nin eserleri

Felek-name

Tasavvuf konulu bir eserdir. Kendisinden sonraki şairler üzerinde büyük etki oluşturmuştur.

Aruz-ı Gülşehri

Dil ve edebiyat konularında önemli bilgilerin verildiği bir eserdir.

Mantıku’t Tayr

“Kuşların dili” anlamına gelen bu eser alegorik yani sembolik bir tarzda tasavvuf kavramlarını açıklamıştır.

Keramat-ı Ahi Evran

Anadolu’da ahi teşkilatlarının yerleşmesini sağlayan büyük halk önderi Ahi Evran’ın hayatını ve görüşlerini anlattığı eserdir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Hatıra (Anı) Türü Üzerine Önemli Açıklamalar

 

Attila İlhan Maviciler Topluluğunun En Önemli Temsilcisi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir