Fütürizm (Gelecekçilik) Edebi Akımı Hakkında 7 Önemli Bilgi

Fütürizm akımı hakkında bilinmesi gereken her şey

Fütürizm akımı edebiyat tarihinde oldukça güçlü etkileri olan bir sanat anlayışıdır ve Türk edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bu yazımızda 7 soruda bu edebi akım hakkında bilgiler vererek okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız.

İşte Fütürizm akımı hakkında 7 soruda önemli açıklamalar

Fütürizm akımı nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Fütürizm 20. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar sonraki zamanlarda yerini yeni sanat anlayışlarına bıraksa da kazandırdığı bakış açısı ve olayları yorumlama tarzı günümüz sanatı üzerinde de etkilidir.

İlk zamanlarda edebiyat alanında görülen Fütürizm akımı daha sonra resim sanatına da tesir etti. Günümüzde ise en etkili olduğu alan sinemadır. Pek çok bilim-kurgu filminde Fütürizm akımının izlerine rastlanmaktadır.

Fütürizm ifadesinin sözlük anlamı nedir?

Fütürizm kelime anlamı Fransızcada “gelecek” anlamındadır. Batı dillerin çoğunda da “future” kelimesi gelecek anlamında kullanılmaktadır. Tabi bu sözcük sadece zaman kavramını karşılamakla kalmaz, gelecekte yaşanacak kültürel yapı hakkında da bilgi verir.

Fütürizm akımının en sık işlediği konular nelerdir?

Gelecek, gelecekte yapılacak icatlar, yeni toplumsal sistem, hız ve dinamizm Fütürist sanatçıların en sık işledikleri konulardır.

Bireysel konuları işledikleri zaman duygusal durumlarını çağın hız ve dinamizm anlayışına uygun biçimde vermeye gayret ederler.

Toplumsal konularda muhalif bir kişilikleri vardır. Eğer herhangi bir yerde toplumsal adaletsizlik olduğuna inanırlarsa buna şiddetle karşı çıkmışlardır. Zaten pek çok ülkede Fütürizm ile Toplumsal Gerçekçi Sanat anlayışları işbirliği içindedir.

Fütürizm akımında nasıl bir üslup benimsenmiştir?

Şiirde geleneğe bağlı bütün unsurlar (ölçü, uyak, biçim) atılmalı, şiir serbestleşmelidir, görüşünü savunmuşlardır. Bu yüzden en fazla tercih ettikleri şiir anlayışı serbest şiir olmuştur.

Şiirde geleneksel söz dizimini ve dil bilgisi kurallarını terk etmişlerdir. Cümle ve dize anlayışlarını yıktıkları için şiirlerin okunuşunda güçlükler çekilir. Düz yazı ile şiiri birbirine yaklaştıran bir sanat anlayışını benimsemişlerdir. Bu anlayışları Cumhuriyet dönemi edebi akımlarından olan İkinci Yeni’ye ilham kaynağı olmuş ve onların da düzyazı ile şiiri birleştiren bir anlayış benimsemelerine zemin hazırlamıştır.

İçinde yaşanılan çağda, her şey o kadar hızlı değişmektedir ki sanat da bundan nasibini almalı ve bu dinamizme uyum sağlamalıdır, fikrini ileri sürerler. Bir yazar yaşamı boyunca defalarca tarz değişikliğine gidebilir. Onlara göre sanatçıların bu şekilde stil değişikliğine gitmeleri bir çelişki değil çağın getirdiği zorunluluklardır.

Fütürizm akımının geçmiş değerlere bakışı nasıldır?

Fütüristler geçmişin tüm değerlini yıkmak istemişlerdir.

Sanatta geçmişin bütün kurallarını bir yana bırakıp sanatın her dalına dinamizmi, makineyi ve hızı sokarak geleceğe yönelmek amacını gütmüşlerdir.

Fütüristlere göre bütün sanat değerleri bırakılmalı; yeni yaşantının (sanayi çağının) hızına uygun, yeni anlatım biçimleri ve yolları bulunmalıdır.

Dünya edebiyatında Fütürizm akımının önemli temsilcileri kimlerdir?

Marinetti

Mayakovski

Gerardo Dottori

Palazzeschi

Giovanni Papini 

Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcileri kimlerdir?

Nazım Hikmet Ran

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Adalet Ağaoğlu Modern Türk Edebiyatının Öncü Yazarı

 

Kadı Burhanettin Tuyuğ Türünün En Büyük Temsilcisi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir