Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı, sanatı ve eserleri hakkında her şey

Fazıl Hüsnü Dağlarca hakkında detaylı bilgiler

Fazıl Hüsnü, Cumhuriyet döneminin en başarılı ve en üretken şairlerinden biridir. Türk şiirine ve Türk diline büyük katkıları olmuştur.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul’da doğdu. Yüzbaşı iken ordudan ayrıldı. “Türkçe” adlı bir dergi çıkardı. Daha sonra pek çok edebi yayında çeşitli yazılar yazdı ve kısa sürede edebiyat çevrelerinde adını duyurdu.

Şiir dili, en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur. Hatta bazen kendisinin ortaya attığı Türkçe kelimeler vardır. Bu tavrı ile dilin zenginleşmesine önemli katkıları olmuştur.

Evren karşısında kişinin yalnızlığını, metafizik konuları, insana özgü gerçekleri kavram ve imge zenginliği ile anlatır.

Destanlarında anlatımı epiktir. Özellikle Üç Şehitler Destanı adlı eserinde dili ve ifade şekli tamamen farklılaşır.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiir anlayışı

Sanatçının ilk şiirlerinde Necip Fazıl’ın etkisi görülür. “Çocuk ve Allah” ile kendi şiir çizgisini oluşturur. İlk şiirlerindeki sezgicilik sonraki şiirlerinde akılcı bir kimliğe bürünür. Şair temiz ve titiz bir Türkçecidir. “Türkçem benim ses bayrağımdır.” diyerek dile gösterdiği özeni açıklar.

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir. Yaşadığı dönemde birçok şiir tarzı popüler olup sonradan önemini yitirmiştir. Ancak o her zaman bağımsız duruşunu korumuş ve kendisine has bir üslup oluşturmayı başarmıştır.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın sanat yaşamında iki dönem vardır:

  1. Birinci dönem şiirleri sezgi ağırlıklıdır. Çakırın Destanı, Taş Devri bu dönem şiirleridir. Birinci dönemdeki şiirler duygu yoğunluğu temeline dayanır ve metafizik özellikler taşır.
  2. İkinci dönem kesin çizgilerle yazılmış şiirlerden oluşur. Asu şiiriyle günümüze kadar süren şiirler bu döneme girer. Bu dönem şiirlerinde akıl ile duygunun birlikteliği göze çarpar. Ayrıca bu dönem şiirlerinde çok katmanlı bir anlatım tarzı da bulunmaktadır.

Türkçenin bütün imkânlarından yararlanan şair, şiirlerinde yalın ve akıcı bir dil kullanmıştır. Dil bakımından kolayca okunup anlaşılabilen şiirler imge yönüyle belli bir çaba gerektirmektedir. Çünkü şairin duygu ve düşünce dünyasını çözümlemek için okurun bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

Destanlar, lirik felsefi manzumeler, politik şiirler, gazete şiirleri, çocuk şiirleri, sosyal hayatla ilgili şiirler onun başlıca ele aldığı konu ve temalardır.

Çocuk temasını ele alan şair, bu konuda yirmiden fazla kitap yazmıştır. Fakat bu şiirlerde çocuk kavramı, küçük adamın dünyası olarak belirir. Fazıl Hüsnü Dağlarca çocuğun gözü ile dünyaya bakmanın çok özel bir bakış açısı olduğunu bilerek hareket etmektedir.

Şiiri, içerik ve biçim bakımından sürekli bir değişim içindedir. Şairin sanat serüveni yıllar içinde ciddi değişikliklere uğramıştır. Fazıl Hüsnü kendisi ile çelişmek ve tutarsız gözükmek riskine rağmen yeni arayışlara girmekten çekinmemiştir. Bu tutumuyla şiirin ve sanatın imkânlarını genişletmiştir.

Dağlarca, birkaç söyleşi dışında şiirden başka türde eser vermemiş, kendini ifade yolu olarak yalnız şiiri seçmiştir.

Hem Türkiye’de hem uluslararası düzeyde birçok ödül kazanmıştır. Şiirleri yabancı dillere en fazla çevrilen şairlerden biridir. Nazım Hikmet’ten sonra yurt dışında en fazla tanınan Türk şairidir.

Ölçülü uyaklı şiirler yazarken, Garip Hareketi’nin etkisiyle serbest şiire yönelmiştir. Kimi şiirlerinde açık bir dil kullanırken kimilerinde kapalı bir anlatımı tercih etmiştir.

Türk tarihiyle ilgili şiirleri onun daha çok bir destan şairi olarak tanınmasını sağlamıştır. Ancak onun destansı şiirlerinde de lirik bir anlatım söz konusudur.

ESERLERİ

Şiir

Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı, Taş Devri, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Aç Yazı, Sivaslı Karınca, Anıtkabir, Delice Böcek, Yedi Memetler, Çanakkale Destanı, Kubilay Destanı, Haydi, 19 Mayıs Destanı, Malazgirt Ululaması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çukurova Koçaklaması, Yunus Emre’de Olmak.

Çocuk Şiirleri

Açıl Susam Açıl, Kuş Ayak, Arka Üstü. Yeryüzü Çocukları, Yanık Çocuklar Koçaklaması, Balina ile Mandalina

Sohbet

Yapıtlarımla Konuşmalar 1, Yapıtlarımla Konuşmalar 2.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Melih Cevdet Anday kimdir ve eserleri nelerdir?

Faruk Nafiz Çamlıbel hakkında bilinmesi gereken her şey

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir