Faruk Nafiz Çamlıbel hakkında bilinmesi gereken her şey

Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı, sanatı ve eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel, Beş Hececiler olarak bilinen edebi topluluğun en meşhur temsilcisidir. Bu grubun edebi anlayışını “Sanat” adlı şiirinde dile getiren sanatçı sonraki kuşaklar üzerinde derin etkiler oluşturmuştur.

Beş Hececiler’in en genç ve en başarılı şairlerinden olan Çamlıbel, 
ilk şiirlerinde aşk temasını işlemiştir. Sonraki dönemlerde Anadolu’ya yönelen sanatçı halk kültürünü merkeze alan eserler kaleme almıştır.

Kayseri, Ankara ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yapmış İstanbul’dan milletvekili olarak seçilmiştir.

İleri ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde fıkra yazarlığı yapmış, Hayat dergisinin sanat sayfasını yönetmiştir. Pek çok dergi ve gazetede kısa süreli çalışmalar yapmıştır.

Aruzla yazdığı ilk şiirlerinde bireysel duyguları ve aşkı işlemiştir. Zaten Beş Hececiler olarak bilinin grubun tüm üyeleri önceleri şiire aruz ile başlamış daha sonra hece ölçüsünde karar kılmışlardır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya geçmiş, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaya başlamış, Anadolu insanının duygularını ve düşüncelerini romantik bir üslupla dile getirmiştir. Han Duvarları şiiri Anadolu’ya bakışını yansıtmış ve derin izler bırakmıştır.

Heceyle yazdığı lirik şiirler ve Anadolu’ya romantik yaklaşımıyla memleket edebiyatının yayılmasına öncülük emiştir.

Bireysel duyguların aruz ölçüsü ve süslü bir dille anlatıldığı ilk şiirlerinde Servetifünun edebiyatının etkileri görülür. Ancak şair bu anlayışı kısa sürede terk ederek sade bir dil anlayışı benimsemiştir.

Şiire 1.Dünya Savaşı’nda aruzla başlayan şair sonraları hece vezniyle şiirler yazar; fakat heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam eder.

Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konuları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.

Şiirlerinin başlıca temaları aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır.
Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır. Pek çok şiiri şarkı sözü olarak bestelenmiş ve ünlü sanatçılar tarafından okunmuştur.

1918 yılında yayımladığı Şarkın Sultanları adlı şiir kitabıyla çok ses getirmiş, Dinle Neyden ve Gönülden Gönüle adlı kitaplarını peş peşe yayımlamıştır.

Aruzu mükemmel bir şekilde kullanmış; Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’le birlikte aruzun son temsilcilerinden biri sayılmıştır.

1920’den itibaren toplumu ön planda tutan bir sanat anlayışına yönelmiştir. Bu dönemde Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Anadolu tüm güzellikleriyle, insanı ve doğasıyla “yazılmamış bir destan gibi” ele alınmayı beklemektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel bu dönemde aruzun yanında geceyi de kullanmış, 1922’den sonra ise sadece heceyle şiir yazmıştır.

Sanatçının duygu ve düşüncelerinin olgunlaşmasında önemli bir etken olan Anadolu gerçeği, Han Duvarları adlı şiiriyle kendini gösterir. (Bu şiiri Kayseri-Ankara yolculuğu sırasında edindiği izlenimler sonucu yazmıştır.)

Han Duvarları şiiri sadece sanatçının hayatında değil, Cumhuriyet Dönemi şiirimizde de bir dönüm noktasıdır. Anadolu ve Anadolu halkı bu şiirde ilk kez romantik duygulardan, destani söyleyişlerden uzaklaşılarak gerçekçi çizgilerle ele alınmıştır.

Şiirlerinde son derece yalın bir dil kullanan şair, “Ana Dil” başlıklı dörtlüğünde Türkçeye olan sevgi ve hayranlığını dile getirmiştir.

1926 yılında Hayat dergisinde yayımlanan “Sanat” başlıklı şiiri, memleketçi edebiyatımızın ilk bildirisi sayılabilir. Bu şiir, Çamlıbel’in ferdiyetçi sanat anlayışından toplumsalcı sanat anlayışına geçtiğinin bir ifadesidir. Bu şiirde yerli ve ulusal sanal anlayışımız, Batı sanat zevkine üstün tutulmuş ve Batı taklitçisi olan sanatçılar eleştirilmiştir.

Eserleri

Şiir

Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Akar Su, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sökün, Zindan Duvarları, Han Duvarları

Roman

Yıldız Yağmuru (1936)

Tiyatro

Canavar, Akın,Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı, Dev Aynası, Numaralar

Biyografi

Tevfik Fikret ve Eserleri

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Orhan Veli ve Garip şiir akımı hakkında detaylı bilgiler

 

Cahit Sıtkı Tarancı hakkında bilinmesi gereken en detaylı bilgiler

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir