Evliya Çelebi İlk Büyük Gezi Yazarımızdır, Seyahatname Kitabını Kaleme Almıştır

Evliya Çelebi’nin yaşamı ve eserleri

1611 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okuyan, babasından tezhip, hat ve nakkaşlık öğrenen Evliya Çelebi, musikî ile ilgilenmiş, Kuran’ı ezberleyerek hafız olmuştur.

Yirmi yaşındayken İstanbul içinde gezerek gördüklerini kaleme almıştır.

Türk edebiyatının en büyük gezginidir.

Enderun’a alınmış, Sultan IV. Murat’ ın hizmetine girmiştir.

Girit ve Avusturya seferlerinde bulunmuştur. Bu seferler sayesinde uzak diyarları görmesine imkan sağlamıştır.

Evliya Çelebi’nin gezilerine başlaması

Anlattığına göre 1630 yılında bir rüyasında peygamberimiz Hz. Muhammed’i görmüş, peygamberimize “Şefaat ya Resulallah!” diyeceğine “Seyahat ya Resulallah!” demiş, Peygamberimiz tarafından seyahatla müjdelenmiştir. Evliya Çelebi bu rüya üzerine seyahatlerine başlamıştır.

Seyahatname kitabının yazılması

Elli yıl boyunca üç kıtada birçok yeri gezmiştir. İlk seyahatlerini Bursa’ya yapmıştır. Bu gezilerden elde ettiği izlenimlerini, 10 ciltlik “Seyahatname”de adlı eserinde toplamıştır. Sanatçı bu eserinde oldukça sade bir dil kullanmış, eserlerinde geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman iç içedir. Olayları yalın bir dille anlatır. Bazen olayları kurgusal bir şekilde anlatmıştır.

Eserde halk şiirlerine, öykülere, masallara, insanların yaşam biçimlerine, tarıma, çalgılara yer vererek insanlığa büyük fayda sağlamıştır.

 

Şu yazılarımız da ilginizi çekebilir

Rasim Özdenören Öykü ve Deneme Ustası

 

Can Yücel Toplumsal Hiciv Şiirleriyle Tanınan Başarılı Bir Yazardır

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir