Eşrefoğlu Rumi Tasavvuf Edebiyatının Önemli Temsilcilerindendir

Eşrefoğlu Rumi kimdir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir, eserleri nelerdir?

On sekizinci yüzyılda yaşayan halk şairi Hacı Bayram Veli’nin dervişi ve damadıdır. Asıl adı Abdullah’tır.

Mısır’dan gelip İznik’e yerleşmiş bir ailenin oğludur. Tahsilini İznik’te yapmış Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet Medresesinde eğitim almış Emir Sultan ve Hacı Bayram Veli’nin etkisinde kalmıştır.

Didaktik ve lirizim tarzı şiirler yazmış, Kadiriliğin bir kolu olan Eşrefiye dergâhını kurmuştur.

Şiirlerinde Yunus Emre’nin izinden gider; tasavvuf ilkelerine bağlıdır ve bunları yaymaya çalışır.

Hecenin yanında aruz ölçüsü ile yazdığı şiirleri de vardır.

Divan edebiyatı, Türklerin, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu’da ortaya koydukları, İslam kültürünün ortak özelliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşıyan yazılı edebiyat türüdür. 11. yüzyılda Anadolu dışında, 13. yüzyıldan itibaren ise Anadolu’da bu türde ilk ürünler verildi.

İlk örneklerde didaktik konular işlenirken daha sonraki şiirlerde bireysel konular işlenmeye başlandı. 

Eserlerinde yalın bir Türkçeyi tercih etmiştir.

Tarihsel süreçte din dışı ve dinî tasavvufî olmak üzere iki kolda gelişti.

Eşrefoğlu Rumi’nin eserleri

“Divan”ından başka “Tarikatname, Fütüvvetname, Hayretname, Münacaatname” gibi pek çok mensur yapıtı da vardır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Şehriyar (Heyder Baba’ya Selam Şiirinin Şairi) Hakkında Detaylı Bilgiler

Şehriyar (Heyder Baba’ya Selam Şiirinin Şairi) Hakkında Detaylı Bilgiler

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Hangi Konularda Yazılır, Temsilcileri Kimlerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir