Enderunlu Vasıf Hakkında 5 Maddede Bilinmesi Gereken Her Şey

Enderunlu Vasıf ile ilgili önemli bilgiler

Divan edebiyatının saray çevresinde yetişen önemli şairlerinden biridir. Enderun adı verilen saray mektebinden yetiştiği için bu adla anılmıştır.

Divan edebiyatının Mahalileşme akımı temsilcilerinden olan Enderunlu Vasıf hakkında 5 maddede şunlar söylenebilir:

Enderunlu Vasıf’ın hayatı

Sarayda yetişen bir şairdir. Saraya girişinde önemsiz sayılabilecek görevler üstlenmiştir. Bu görevler arasında bir paşanın “kaftancısı” olmak ve saray kilerinin “anahtar bekçisi” olmak da vardır.

Ancak emekli olana kadar sarayda yaşayan Enderunlu Vasıf yavaş yavaş yükselerek saraydaki en üst mertebelerden biri olan “Sultan’ın has adamı” rütbesine yükselmiştir. Bu konumdaki biri padişahın özel hayatı da dahil her şeyine şahit olmakta ve ona akıl verebilmektedir.

Daha sonra emekli olan şair büyük bir konağa yerleşmiş ve evini edebi toplantıların yapıldığı bir mekân haline getirmiştir. Ancak şairin konağı bir yangında yanmıştır. Bu olaydan kısa bir süre sonra Enderunlu Vasıf yaşama veda etmiştir.

Enderunlu Vasıf bir İstanbul şairidir

İstanbul Türkçesiyle yazdığı şiirlerinde İstanbul’u en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Onun İstanbul anlayışı hazır benzetmelerden ibaret olmayıp doğrudan doğruya gerçek gözlemlere dayanır. Bu özelliğinden ötürü onun eserlerine dönemin İstanbul’unu yansıtan birer belge gözüyle bakmak mümkündür.

İstanbul halkının kullandığı deyimlere yer veren şair aynı zamanda İstanbul’da o dönemde hüküm süren yaşam anlayışını da şiirlerinde işlemiştir.

Endurunlu Vasıf’ın şiirlerinde nasıl bir mizah anlayışı

Şair pek çok şiirini alay etmek maksadıyla yazmıştır. Bazı ünlü şiirlere eklemeler yapmış ve bu şiirleri tehzil haline getirmiştir. (Tehzil bir şiirle alay etmek maksadıyla o şiiri değiştirerek yeniden yazmaktır.)

Ancak Enderunlu Vasıf’ın tüm alaylı şiirleri sanatlı değildir. Şair bazı şiirlerinde kaba bir üslup benimsemiş ve bayağı denilebilecek bir dil kullanmıştır.

Enderunlu Vasıf’ın şiirlerini yakması

Bazı tezkirelerde Enderunlu Vasıf’ın ölmeden önce bir ruhsal buhran yaşadığı ve bu nedenle şiirlerini yaktığı söylenmektedir. Ancak şairin bir divan oluşturacak kadar şiirleri kalmış ve ölümünden sonra bu divan defalarca basılmıştır.

Enderunlu Vasıf’ın sanat anlayışı

Divan edebiyatı şiirinin tüm nazım biçimlerini kullanmakla birlikte yaygın olarak muhammes, gazel ve şarkılarıyla tanınmıştır. Divan şiirinde şarkı nazım biçimini en çok kullanılan şairlerdendir.

Şiirlerinde günlük yaşamdan izlere ve halk deyimlerine sıkça yer vermiştir. Bu özelliğiyle Mahalileşme akımının temsilcilerinden sayılmıştır.

Şiirleri teknik açıdan pek güçlü değildir. Nedim’in devamı niteliğindedir. Şiirlerindeki ölçü ve üslup hatalarını çok fazla önemsemez. Ona göre bir şiirin başarısı anlatım olanakları ile belirlenir. Üslup başarısı ise ikinci plandadır.

Sanatçının şiirlerinin toplandığı Divan‘ı bulunmaktadır.

 

Şu yazılarımız da ilginizi çekebilir

Beşir Fuat (Kendi İntiharını Not Alan Yazar) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Şeyhülislam Yahya Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir