Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Empresyonizm akımının dil ve biçim özellikleri

1880 -1910 yıllarında Fransa’da gelişmiş, dış dünya ile ilgili gözlemleri sanatçının iç dünyasında oluşturduğu değişik ruhsal durumlara göre yansıtılması görüşüne dayandırılmış, resim, edebiyat, şiir, tiyatro ve müzikte de etkili olmuştur.

Empresyonizm, tamamıyla sanatkarın görme duyusu ile iç dünyası arasındaki ilişkiye dayanan sanat anlayışıdır. Bu anlayışta, dış dünya karşısında Sürekli yenilenen bir bakış ve bu bakışın sürekli değişen bir ışık ve renk ortamında görülenlerinin psikolojik iç dünyaya olan yansımalarının ifadesi esastır.

Sembolizmle birlikte gerçeküstücülüğü (sürrealizm) hazırlayan bir akım niteliğindedir.

İlk önce resimde ortaya çıkmış, şiir ve tiyatroyu da etkilemiştir.

Empresyonizm akımının özellikleri

Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı “izlenimleri” yansıtmayı amaçlar. Yani dış dünya olduğu gibi değil, algılanan biçimde aktarılır.

Şiirde biçime önem verilmez. “Sanat için sanat” ilkesi savunulur.

Sözcükler yeni şekillerle aktarılır.

Sembolizmin bazı özelliklerini taşıdığı için, bazı sembolistler empresyonizmden de etkilenmişlerdir.

Bu akımda dış dünya ile gözlemlerin, sanatçının iç dünyasında oluşan değişik ruhsal durumuna göre yansıtılması esas alınmıştır.

Onlara göre duygularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır.

Anlam kapalılığı esas alınır.

Empresyonistlere göre, gerçekler kişilere göre değişmekte ve kişisel bir değer kazanmaktadır.

Empresyonizmin dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri

Paul Verlaine (Zuhal Şiirleri, Aşıkların Bayramı)

Arthure Rimbaud (Cehennemde Bir Mevsim, ilhamlar)

Rainer Maria Rilke  (Yeni Şiirler, Resimli Kitap)

Türk edebiyatında Empresyonizmin önemli temsilcileri

Ahmet Haşim

Cenap Şahabettin

Ahmet Muhip Dıranas

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bilge Karasu Gece Romanı ile Pegasus Ödülü Alan Yazarımız

 

Tevfik Fikret Sis Şiiri ile Tanınan Servetifünun Şairi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir