Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımının Tüm Özellikleri

Ekspresyonizm akımının biçim ve içerik özellikleri

Yirminci yüzyılın ilk yirmi yılında Almanya’da ortaya çıkan, temelinde huzursuzluk ve tedirginlik yatan bir sanat akımıdır. İzlenimciliğe tepki olarak doğan bu akım, romantizmin değişik, yeni bir yorumudur.

Bu akım başta sinema olmak üzere güzel sanatlar alanında etkili olmuştur. Ancak en yetkin örnekler edebiyat alanında verilmiştir.

Doğa ve insan mizaca göre anlatılır.

Gerçeği sanatkarın iç dünyasında bulan, bu sebeple iç gözlem üzerinde yoğunlaşan ekspresyonizm, tabii olarak bütünüyle ferdiyetçidir.

Fantastik ve korkunç dekorlar sergilenmiştir. Amacı, kişilerin ruhsal durumlarını anlatmaktadır.

Bir yandan natüralizmin dış dünyayı kopya edişine, deneyselliğine; diğer yandan empresyonizmin dış dünyaya bağlılığına tepki gösterirler. Diğer bir deyişle, determinizmin, sanayi çağının, insanın duygularını dışlayan ve yok sayan anlayışına sanatçıların verdiği bir cevaptır.

Tabiat ve eşya karaktere göre anlatılmalıdır.

Ekspresyonizm normal okurların alıştığı tarzın ötesinde bir üslup kullanır

Ekspresyonistler sanatta alışılmış geleneklere karşıdırlar; bütün yerleşmiş sanat geleneklerini yıkmak isterler.

Sözün yaratıcı gücüne ve dünyayı değiştirme yeteneğine inanırlar.

Ekspresyonistler kendilerine has bir üslup geliştirmişler, şiir ve tiyatro türünde dikkati çekmişlerdir ama başarılı olamamışlardır.

Ekspresyonistler, natüralizmin dış dünyayı olduğu gibi kopya etmesine ve empresyonizmin dış dünyaya bağlılığına tepkilidir. 
“İç gözleme” önem verilir ve insanın iç dünyasındaki duyguların dışa vurulması amaçlanır.

Ekspresyonizm’in temsilcileri

Franz Kafka (Dava, Açlık Şampiyonu)

Heinrich Mann (Bir Aile İçinde, Üç Delikanlının Romanı)

Eugene Gladstone (Kara Ağaçlar Altında, Sonu Gelmeyen Günler)

Türk edebiyatında Ahmet Haşim bu akımın temsilcisi kabul edilmektedir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Kemalettin Kamu ya da Gurbet Şairi Kimdir?

 

Şeyh Galip Divan Edebiyatının Son Büyük Temsilcisi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir