Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

Röportaj türü hakkında en doğru bilgiler

Röportaj genellikle mülakat ile karıştırılmaktadır ve iki kişi arasındaki soru-cevap şeklinde yapılan görüşme anlamında düşünülmektedir. Ancak röportaj bambaşka bir türdür ve karşılıklı görüşme ile alakası yoktur.

Gazetecilerin bir kurumu, bir yeri ziyaret ederek orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirerek, belgeleyerek kaleme aldıkları yazılara röportaj denir.

Gezip görme bakımından gezi yazısına, bir düşünceye teze dayanması bakımından makaleye benzer.

Röportaj bir gazete yazısı olduğu için seçilen konunun ilginç ve güncel olması gerekir.

Röportaj yazılarında üslup

Çok boyutlu bir yazı olan röportajda öykülemeden betimlemeye, açıklamadan tartışmaya birçok anlatım biçiminden yararlanılır.

Röportaj bir sanatsal yazı olduğu kadar gezip görmeye, inceleyip araştırmaya da dayanır. Yazar sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak, fotoğraf, belge, istatistik bilgiler… gibi verilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar.

Röportaj bir tek yazı olabileceği gibi aynı konuda yazılmış bir yazı dizisi biçiminde de olabilir.

Röportajlarda açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici anlatım yöntemleri. Yazar okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanır.

Röportajlarda bilgiden başka yazarın yorum ve izlenimleri de yer alır, bu yönüyle röportaj için haber yazısının yorum katılmış hali denilir.

Röportajlar sunuş biçimi bakımından ikiye ayrılır:

Amerikan Röportajı

Bu tür röportajda yazıya çarpıcı bir giriş yapılır, en son söylenmesi gerekenler, en önce söylenir. Giriş bölümünün bir sürprizle başlaması, okurda bir şok etkisi yaratması bu tip röportajın en belirgin özelliğidir.

Alman Röportajı

Bu röportajda ise yazar, konuyu işlerken yazıya sürekli kendini katar, konuyu kendi eksenine alarak hep “ben” ekseni etrafında döner ve konuya kişisel bir renk kazandırır.

Konuları bakımından röportaj türleri

Ele alınan konu bakımından röportajlar üç başlık altına incelenir:

Bir yeri konu alan röportaj

Röportaja konu olan yerde sürdürülen yaşam her yönüyle tanıtılır. O yerin farklı yönleri film, ses kaydı ve fotoğraflarla ortaya konur.

Eşyayı konu alan röportaj

Röportaja konu olan eşya, her yönüyle tanıtılır. Eşyanın dikkat çekici ve düşündürücü yönleri ele alınır.

İnsanı konu alan röportaj

Röportaja konu olan kişilerin dikkat çeken yönleri ele alınır.

Önemli röportaj örnekleri

Ruşen Eşref Ünaydın, “Diyorlar ki” ilk röportaj örneğidir.

Fikret Otyam, “Oy Fırat Asi Fırat”

Yaşar Kemal,  “Peri Bacaları”, “Bu Diyar Baştan Başa”, “Çukurova Yana Yana”, “Allah’ın Askerleri”

Ziya Paşa, “Rüya”

Abdi İpekçi, “Liderler Diyor ki”

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Tahsin Nahit ya da Adalar Şairi Kimdir?

 

Ali Şir Nevai (Çağatay Türk Edebiyatının En Büyük Şairi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir