Cenap Şahabettin Servetifünun Edebiyatının Sembolik Şairi

Cenap Şahabettin Kimdir, Eserleri Nelerdir?

21 Mart 1870’te Manastır’da doğdu. Asıl mesleği doktorluktur. İhtisas için gönderildiği Paris’te tıptan çok Şiirle ilgilenmiş Fransız sembolistlerini tanımıştır.

Darülfünun’de öğretmenlik görevinde bulunmuştur.

Servetifünun’un Tevfik Fikret’ten sonraki en etkili şairidir.

Servet-i Fünun’un benimsediği sanat için sanat görüşüyle yalnız kişisel konularda aşk ve tabiat temalarından yararlanmış, özellikle duygulu şiirler yazmıştır.

Edebiyata Muallim Naci’nin etkisiyle yazdığı klasik şiirlerle girmiş, sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’ten etkilenerek Batı tarzı şiire yönelmiştir.

Servet-i Fünun’da şiirleri yayımlanmaya başladıktan sonra eski edebiyat yandaşlarının en çok eleştirdiği Servetifünunculardan biri olmuştur.

Şiirlerinde bireysel konuları işlemiş, yeni ve farklı imgelere yer vermiş, ahenge ve musikiye özen göstermiştir.

Cenap Şahabettin, şiirlerinde aruza ve ahenge önem verdiği gibi duygu ve hayallerini anlatırken seçkin kelimeler ve yeni tamlamalar kullanmaya da özen göstermiştir. Dilde sadeleşmeye karşı çıkmış, şiirlerinde oldukça ağır bir dil kullanmış. Eserlerinde, bolca sıfat tamlaması kullanmıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği halinde olan iç ahenk vardır.

Şiirlerinde iç dünyayla dış dünyayı birleştirip bir kompozisyon halinde sunar.

Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş, sadece kişisel konuları işlemiştir.

Parnasizm ve sembolizm gibi şiir akımlarını öğrenmiştir.

Şiirlerindeki karamsarlık ve iç ahenk ondaki sembolizmin bir göstergesidir.

Nazım biçimi olarak serbest müstezatı, ölçü olarak aruzu kullanmıştır.

Hece ölçüsünü küçümsemiş, “parmak hesabı” diye nitelendirmiştir.

O güne kadar hiç duyulmamış sözcükler ve tamlamalar uydurmuş, dili daha süslü ve ağır yapmıştır.

Sanatçı düzyazı türünde de ustadır. Düzyazılarında dil şiirlerine göre daha sadedir.

Şiirlerini kitap halinde bastıramamıştır. Ancak askeri tıbbıyedeyken yazdığı şiirlerini “Tamat” adlı şiir kitabında toplamıştır.,

Cenap Şahabettin’in Eserleri

Gezi

Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Afak-ı Irak

Makale

Evrak-ı Eyyam

Özdeyiş kitabı

Tiryaki Sözleri

Tiyatro

Körebe, Yalan, Küçük Beyler

Sohbet, Deneme, Makale

Nesr-i Harb, Nesri-i Sulh, Evrak-ı Eyyam

Şiirleri

Tâmat (Elhan-ı Şifa)

İnceleme

Kadı Burhanettin, Shakespeare

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılarımız da ilginizi çekebilir

Mustafa Kutlu Çağdaş Türk Öykücülüğünün Zirvesidir

Turan Oflazoğlu Tarihi ve Sosyal İçerikli Tiyatro Eserlerinin Büyük Ustası

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir