Kategori: Tasavvuf Edebiyatı

Eşrefoğlu Rumi Tasavvuf Edebiyatının Önemli Temsilcilerindendir

Eşrefoğlu Rumi kimdir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir, eserleri nelerdir? On sekizinci yüzyılda yaşayan halk şairi Hacı Bayram Veli’nin dervişi ve damadıdır. Asıl adı Abdullah’tır. Mısır’dan gelip İznik’e yerleşmiş bir ailenin oğludur. Tahsilini İznik’te yapmış Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet Medresesinde eğitim...

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...

Tasavvuf (Tekke) Edebiyatının Özellikleri 10 Önemli Madde

Tasavvuf edebiyatının genel özellikleri Tasavvuf ya da diğer ismi ile tekke edebiyatı Türk kültürünü derinden etkilemiş bir edebi tarzdır. Günümüzde de etkisini güçlü biçimde sürdüren tasavvuf kendi kuralları olan soyut-dini bir edebiyat anlayışıdır. Bu yazımızda tasavvuf edebiyatının en belirleyici 10 özelliğini...

Mevlâna hem Türk hem de dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir

Mevlâna hakkında bilinmesi gereken her şey Mevlâna tüm dünyada tanınan ve yüzyıllardan beri edebiyat sanatına yön veren büyük şair ve düşünürdür. On üçüncü yüzyıl sanatçısıdır. Büyük bir mutasavvıf, şair, bilgin, düşünür olan sanatçının asıl adı Muhammed, lakabı Celalleddin-i Rumi ‘dir. Rum diyarı o...