Kategori: Tasavvuf Edebiyatı

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yaşamı, Fikirleri ve Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Biridir On üçüncü yüzyıl tekke şairidir. Aslen Türkistan Nişaburlu olup Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya geldiği söylenir. Başka bir riyavete göre Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya göç etmiş, kısa zamanda tanınarak birçok talebe yetiştirmiştir. Kendisinin de...

Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname Kitabının Yazarı Olup Büyük Bir Bilgindir

Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir, eserleri nelerdir? Döneminin en büyük alimlerinden biri olan İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğmuş, Türk mutavvasıf, sosyolog ve alimdir. Uzun süre Siirt’in Tillo ilçesinde bulunmuş, burada İsmail Fakirullah’tan dersler almıştır. Günümüzde kişisel eşyaları ve orijinal eserleri...

Hacı Bayramı Veli Hakkında Detaylı Bilgiler (Yaşamı, Sanat Anlayışı, Eserleri)

Hacı Bayramı Veli’nin Yaşamı Hacı Bayramı Veli, Ankara Zülfad (Solfasol) köyünde doğmuştur. Asıl adı Numan’dır. Çocukluk yıllarında itibaren din ve fen eğitimi almıştır. Eğitim almak için Bursa’ya gitmiş ve devrin büyük alimlerinden ders görmüştür. Daha sonra, Ankara’da müderris (hoca) olmuş bir müddet sonra da...

Eşrefoğlu Rumi Tasavvuf Edebiyatının Önemli Temsilcilerindendir

Eşrefoğlu Rumi kimdir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir, eserleri nelerdir? On sekizinci yüzyılda yaşayan halk şairi Hacı Bayram Veli’nin dervişi ve damadıdır. Asıl adı Abdullah’tır. Mısır’dan gelip İznik’e yerleşmiş bir ailenin oğludur. Tahsilini İznik’te yapmış Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet Medresesinde eğitim...

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...

Tasavvuf (Tekke) Edebiyatının Özellikleri 10 Önemli Madde

Tasavvuf edebiyatının genel özellikleri Tasavvuf ya da diğer ismi ile tekke edebiyatı Türk kültürünü derinden etkilemiş bir edebi tarzdır. Günümüzde de etkisini güçlü biçimde sürdüren tasavvuf kendi kuralları olan soyut-dini bir edebiyat anlayışıdır. Bu yazımızda tasavvuf edebiyatının en belirleyici 10 özelliğini...