Kategori: Tanzimat Edebiyatı

Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası Romanının Yazarı) Kimdir?

Recaizade Mahmut Ekrem’in Sanat Anlayışı ve Eserleri 1847’de İstanbul’da doğdu. Tanzimat edebiyatının ikinci dönemine yön veren sanatçı hem bakanlık hem gazetecilik hem de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bu nedenle “Üstad Ekrem” lakabıyla anılmıştır. Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır. Şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi...

Direktör Ali Bey Lehçetü’l Hakayık Kitabının Yazarı Kimdir

Direktör Ali Bey’in Türk Edebiyatındaki Yeri 1844 yılında İstanbul’da doğdu. Özel dersler alarak yetişen Direktör Ali Bey Fransızca öğrenmiş ve ilk Tercüme Odası’nda çalıştı. Çeşitli devlet kademelerinde çalıştı. Son olarak Duyun-ı Umumiye’de müdürlük yaptığı için “Direktör” Ali Bey unvanı ile tanınmıştır....

Muallim Naci Eski ile Yeni Çatışmasında Eski Edebiyatın Savunucusu

Muallim Naci’nin sanat anlayışı ve eserleri Asıl adı Ömer olan sanatçı, 1850 yılında İstanbul’da doğmuştur. Varna Rüştiyesinde, Galatasaray Lisesinde ve Hukuk Mektebinde edebiyat öğretmenliği, Vakit, Saadet, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde de yazarlık yapmıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin damadı olan sanatçı eski edebiyat yanlılarının...

Sami Paşazade Sezai Batılı Anlamda İlk Öykü Yazarı

Sami Paşazade Sezai kimdir, eserleri nelerdir? Tanzimat edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Sami Paşazade Sezai Batı edebiyatı tarzında eser veren ilk sanatçılardan biridir. Öykü ve monolog türlerinde Batılı anlamdaki ilk örnekleri veren sanatçıdır. Realizm akımının öncülerinden biri olan sanatçının modern edebiyatımızın...

Fatma Aliye Hanım (Türk Edebiyatının İlk Kadın Romancısı) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Fatma Aliye Hanım’ın yaşamı, fikirleri ve sanat anlayışı Fatma Aliye Hanım Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinir. Edebiyat tarihi açısından özel bir yere sahip olan sanatçının pek çok alanda kendisinden sonra gelen kuşaklara öncülük ettiği bilinmektedir. Edebiyatın değişik türlerinde eser...

Beşir Fuat (Kendi İntiharını Not Alan Yazar) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Beşir Fuat’ın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Beşir Fuat gerek serüvenlerle dolu yaşamı gerek edebi anlayışı gerekse de intihar ediş biçimi tarafından Türk edebiyatının üzerinde en fazla konuşulan yazarlarından biri olmuştur. Tanzimat döneminin bilimsel ve pozitivist çizgisindeki tek önemli yazar olan...

Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Suavi’nin yaşamı 1839 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Çankırılı bir ailenin çocuğudur. Ailesi dindar ve muhafazakâr bir yapıya sahipti. Medrese öğrenimi gördü. Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisinde müdürlük yaptı. Bir dönem Şehzade Cami’de vaazlar verdi. Bu vaazları o kadar...

Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi Lakabını Taşıyan Başarılı Bir Yazardır

Ahmet Mithat Efendi’nin Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Tanzimat dönemi Türk edebiyatının en başarılı sanatçılarından biridir. Edebiyatın pek çok farklı türünde eserler vermiştir. Bu yüzden “yazı makinesi” olarak adlandırılır. Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi aynı zamanda...

Sadullah Paşa İntihar Eden Aykırı Karakterli Bir Tanzimat Sanatçısı

Sadullah Paşa kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Sadullah Paşa Tanzimat dönemi Türk edebiyatının akıl ve bilimi esas alan sanatçılarından biridir. Türk edebiyatında materyalizm akımının öncülerinden kabul edilir. Gerek fikirleri gerekse de ölüm biçimi bakımından pek çok tartışmanın konusu olmuştur. Özellikle...