Kategori: Tanzimat Edebiyatı

Abdülhak Hamit Tarhan Şair-i Azam Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Abdülhak Hamit Tarhan’ın yaşamı, edebi kişiliği ve eserleri Abdülhak Hamit Tarhan, Tanzimat döneminde yaşayan ve Batı edebiyatı tarzında eserler vererek edebiyatımızda büyük değişimler yaşanmasını sağlayan önemli bir yazardır. İşlediği konular ve ifade teknikleri bakımından Türk edebiyatının sınırlarını genişletmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan kendisinden...

Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri Birinci ve İkinci Dönem

Tanzimat Edebiyatını Hazırlayan Etkenler Tanzimat edebiyatı birdenbire değil, İslâmiyet Etkisinde Türk edebiyatının geçiş devri gibi belli hazırlık ve çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, özellikle basın-yayın alanındaki çalışmalar oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Batı dillerinin öğretildiği Tercüme Odası’nın ve Darülfünun’da...

İbrahim Şinasi (İlklerin Yazarı) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

İbrahim Şinasi hakkında bilinmesi gereken her şey Şinasi, Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önemli sanatçılarından biridir ve “ilklerin yazarı” olarak bilinmektedir. Zira Şinasi Batılı edebiyat anlayışına yönelik pek çok “ilk”in Türk edebiyatındaki öncüsü olmuştur. Hem kişiliği hem de sanat anlayışı bakımından kendisinden...

Şemsettin Sami İlk Romancı ve İlk Ansiklopedi Yazarı

Şemsettin Sami’nin yaşamı ve eserleri hakkında önemli bilgiler 1850’de Yunanistan’a bağlı Fraşer kentinde doğdu. Medresede Arapça ve Farsçayı öğrenen yazar, eski Yunanca, Fransızca ve İtalyancayı da çok iyi derecede bilir. Dil üzerine özellikle de Türkçenin sadeleştirilmesi konusundaki bilimsel çalışmalarıyla tanınmıştır. Ulusal...