Kategori: Servetifünun Edebiyatı

Cenap Şahabettin Servetifünun Edebiyatının Sembolik Şairi

Cenap Şahabettin Kimdir, Eserleri Nelerdir? 21 Mart 1870’te Manastır’da doğdu. Asıl mesleği doktorluktur. İhtisas için gönderildiği Paris’te tıptan çok Şiirle ilgilenmiş Fransız sembolistlerini tanımıştır. Darülfünun’de öğretmenlik görevinde bulunmuştur. Servetifünun’un Tevfik Fikret’ten sonraki en etkili şairidir. Servet-i Fünun’un benimsediği sanat için sanat...

Mehmet Rauf Eylül Romanının Yazarıdır ve Realist Roman Öncüsüdür

Mehmet Rauf Kimdir, Eserleri Nelerdir? Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Mehmet Rauf hikâye, roman, tiyatro, mensur şiir, edebî inceleme ve çeşitli konulardaki yazılarını, Servet-i Fünun, İkdam, Mektep dergilerinde ve diğer gazetelerde yazmıştır. Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde...

Süleyman Nazif Kara Bir Gün Makalesinin Yazarı Kimdir?

Süleyman Nazif’in yaşamı Süleyman Nazif 1869 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Sait Paşa’dır. İlk eğitimini babasında ve özel öğretmenlerden aldı. İyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü yakından tanımıştır....

Edebiyat ve Hukuk Makalesinin Yazarı Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

Hüseyin Cahit Yalçın’ın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Hüseyin Cahit Yalçın, Servetifünun edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Eleştiri, roman, öykü, anı ve fıkra türünde eser vermiştir. Ancak en başarılı olduğu tür eleştiridir ve gazeteci kimliği ile öne çıkmıştır. Gerek yaşamı gerekse...

Halit Ziya Uşaklıgil Batılı Anlamda İlk Büyük Türk Romancı

Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Halit Ziya Uşaklıgil Türk romanına Batılı bir kimlik kazandırmış, teknik açıdan kusursuz ilk Türk romanlarını yazarak roman türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu yönüyle ilk büyük Türk romancı olduğu ifade edilmektedir. Romanları dışında...

Servetifünun Edebiyatının (Edebiyatıcedide) Genel Özellikleri

Servetifünun edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır ve belirleyici özellikleri nelerdir? Servetifünun edebiyatı ağır bir dille eser veren sanatçıların oluşturduğu edebi gelenek olup “salon edebiyatı” olarak da isimlendirilmektedir. Bu ismin alınma sebebi halktan kopuk olmaları ve sadece kendi dar çevrelerinde sanat yapmalarıdır. Toplum...

Tevfik Fikret Sis Şiiri ile Tanınan Servetifünun Şairi

Tevfik Fikret kimdir, eserleri nelerdir? Tevfik Fikret Servetifünun edebiyatının kurucusu olup Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğmuştur. Servetifünun edebiyatının kurucusu, şiir alanındaki en büyük temsilcisidir. Yazı hayatına okul yıllarında yazdığı gazellerle başlamıştır. Bu gazellerde Recaizâde Mahmut...