Kategori: Milli Edebiyat

Mithat Cemal Kuntay (Üç İstanbul Romanının Yazarı) Kimdir?

Mithat Cemal Kuntay’ın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçı, şiirlerinde aruz ölçüsünü başarılı biçimde kullanmış, geleneksel nazım biçimleri ve uyaklar dışında sözcük yinelemeleri ve aliterasyonlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. Dil özellikleri yönüyle Milli Edebiyata bağlıdır. Şiir biçimi olarak...

Halit Fahri Ozansoy Baykuş Şiiri ile Meşhur Olan Beş Hececi Şair

Halit Fahri Ozansoy’un yaşamı ve eserleri 12 Temmuz 1891’de İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro, roman, edebi inceleme gibi alanlarda eserler veren şair, aruzla yazdığı “Baykuş” şiiriyle adını duyurmuştur. “Cenk Duyguları” adlı aruzla yazılmış şiirlerinden oluşan kitabıyla heceye geçmiştir. “Aruza Veda” adlı bir şiir...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Göktürk Kitabelerini Romana Konu Edinen Sanatçı

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Yaşamı ve Sanat Anlayışı İkinci Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük hareketinin kurucuları arasında yer alır. Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Türk Derneği gibi derneklerde Türkçülük faaliyetleri içinde yer alan sanatçı, Millî edebiyatın kurulmasında ve Türk dilinin sadeleşmesinde öncülük etmiştir. Ahmet...

Musahipzade Celal İlk Büyük Tiyatro Yazarımız Kabul Edilir

Musahipzade Celal Kimdir? 31 Ağustos 1868’de İstanbul’da doğan Musahipzade Celal, Türk edebiyatının ilk büyük tiyatro yazarlarından biridir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilanının ilk yıllarında birbirinden değerli tiyatro eserleri kaleme almıştır. Asıl adı Mahmut Celaleddin’dir. ll. Meşrutiyet Dönemi’nde yetişmiş ve...

Mehmet Fuat Köprülü Türk Edebiyatının İlk Edebiyat Tarihçisidir

Mehmet Fuat Köprülü’nün yaşamı, sanatı ve eserleri Türk edebiyatını tarihi kaynaklara dayanarak inceleyen ilk bilim adamı olan Fuat Köprülü 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğmuştur. Ordinaryus profesördür. Yazın yaşamına Fecr-ı Atı ile başlamasına rağmen Ziya Gökalp ile tanışarak Milli Edebiyat’ı benimsedi. Yeni...

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Yahya Kemal Beyatlı hakkında ayrıntılı bilgiler Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünün son büyük ustasıdır ve Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde herhangi bir şiir kitabı çıkarmamasına rağmen dergilerdeki şiirleri sayesinde büyük yankılar uyandırmıştır. Yahya Kemal Beyatlı herhangi bir edebi...

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatının İçerik ve Üslup Özellikleri 1919-1922 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı’na halkımızın ve ordumuzun yanı sıra yazarımız ve şairlerimiz ile yazdıklarıyla katılırlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli değerleri yücelten bir edebiyat oluşur. Bu edebiyata Milli Mücadele edebiyatı denir. Bu dönemde...

Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

Yusuf Ziya Ortaç kimdir, eserleri nelerdir? Yusuf Ziya Ortaç, Türk edebiyatında aruzun hakimiyetine son vererek hece ölçüsünü egemen kılan anlayış olan Beş Hececiler akımının önemli temsilcilerinden biridir. Şair kimliği ile öne çıkmasına rağmen öykü, roman, tiyatro, biyografi ve anı gibi edebiyatını...