Kategori: Milli Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Sokağın Kapılarını Edebiyata Açan Yazar) Hakkında Her Şey

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Yaşamı, Sanatı ve Eserleri 19 Ağustos 1864’te İstanbul’da doğdu, Türk Edebiyatında popüler roman anlayışının en büyük temsilcisidir. Önceleri devlet memurluğu yapmış, sonra memurluktan ayrılmış ve geçimini yazarlıkla sağlayan ender sanatçılarımızdan biridir. Yazı hayatına gazete yazarlığı ile başlamıştır. Tercüman-ı Hakikat,...

Ali Canip Yöntem (Geçtiğim Yol Kitabının Yazarı) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Canip Yöntem’in Yaşamı ve Sanat Anlayışı Haziran 1988’de İstanbul’da doğdu, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısıdır. Muallim Naci’nin etkisinde kalarak önceleri Fecriati Topluluğu’nda yer  alır. Daha sonra ise Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’le “birlikte Genç Kalemler dergisini...

Ahmet Rasim İlk Fıkra Yazarı Kimdir, Eserler Nelerdir?

Ahmet Rasim’in Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği 1864’te İstanbul’da doğdu, hayatını kalemiyle kazanan çok yönlü yazarlarımızdandır. Fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk önemli ustasıdır. “Halk için sanat” anlayışıyla yazan yazarlarımızdandır. Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Hakikat, İkdam, Sabah, Malumat, Vakit, Zaman, Akşam, Cumhuriyet gibi gazetelerde yazılar...

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının Şairi Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Mehmet Akif Ersoy’un Yaşamı ve Sanat Anlayışı 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ragıf’tır. Mehmet Akif, köklü bir din eğitimi almış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Önce Servet-i Fünun dergisinde Fars edebiyatıyla ilgili makaleler yazmış, sonra ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne...

Mithat Cemal Kuntay (Üç İstanbul Romanının Yazarı) Kimdir?

Mithat Cemal Kuntay’ın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçı, şiirlerinde aruz ölçüsünü başarılı biçimde kullanmış, geleneksel nazım biçimleri ve uyaklar dışında sözcük yinelemeleri ve aliterasyonlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. Dil özellikleri yönüyle Milli Edebiyata bağlıdır. Şiir biçimi olarak...

Halit Fahri Ozansoy Baykuş Şiiri ile Meşhur Olan Beş Hececi Şair

Halit Fahri Ozansoy’un yaşamı ve eserleri 12 Temmuz 1891’de İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro, roman, edebi inceleme gibi alanlarda eserler veren şair, aruzla yazdığı “Baykuş” şiiriyle adını duyurmuştur. “Cenk Duyguları” adlı aruzla yazılmış şiirlerinden oluşan kitabıyla heceye geçmiştir. “Aruza Veda” adlı bir şiir...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Göktürk Kitabelerini Romana Konu Edinen Sanatçı

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Yaşamı ve Sanat Anlayışı İkinci Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük hareketinin kurucuları arasında yer alır. Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Türk Derneği gibi derneklerde Türkçülük faaliyetleri içinde yer alan sanatçı, Millî edebiyatın kurulmasında ve Türk dilinin sadeleşmesinde öncülük etmiştir. Ahmet...

Musahipzade Celal İlk Büyük Tiyatro Yazarımız Kabul Edilir

Musahipzade Celal Kimdir? 31 Ağustos 1868’de İstanbul’da doğan Musahipzade Celal, Türk edebiyatının ilk büyük tiyatro yazarlarından biridir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilanının ilk yıllarında birbirinden değerli tiyatro eserleri kaleme almıştır. Asıl adı Mahmut Celaleddin’dir. ll. Meşrutiyet Dönemi’nde yetişmiş ve...

Mehmet Fuat Köprülü Türk Edebiyatının İlk Edebiyat Tarihçisidir

Mehmet Fuat Köprülü’nün yaşamı, sanatı ve eserleri Türk edebiyatını tarihi kaynaklara dayanarak inceleyen ilk bilim adamı olan Fuat Köprülü 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğmuştur. Ordinaryus profesördür. Yazın yaşamına Fecr-ı Atı ile başlamasına rağmen Ziya Gökalp ile tanışarak Milli Edebiyat’ı benimsedi. Yeni...