Kategori: Genel Edebiyat Bilgileri

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Hangi Konularda Yazılır, Temsilcileri Kimlerdir?

Fıkra (köşe yazısı) en önemli öğretici yazı türlerinden biridir Gündemdeki olayları gazetelerde anlatan kısa ve etkili yazılara “fıkra” denir. Fıkralar güncel konularla alakalıdır ve geniş halk kitlelerine yönelik yazılır. Bu nedenle dil oldukça sadedir ve söz sanatları mümkün olduğu kadar az...

Söylev (Hitabet, Nutuk) Edebi Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Söylev (hitabet, nutuk) nedir, nasıl yazılır, temsilcileri kimlerdir? Söylevler sözlü anlatım türüdür. Ancak yazılı olarak da oluşturulabilirler. Bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak ve bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için yapılan konuşmalardır. Söylevde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılır. Ancak...

Öğretici Metinler ile İlgili 10 Farklı Kavramın Açıklaması

Öğretici metin kavramı ne anlama gelir? Öğretici metinler dilin sanatsal işlevi dışında kullanıldığı, kanıları değiştirmeyi, bilgi ve haber vermeyi, karşıdakini düşündürmeyi, bilgi ve kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan yazıların genel adıdır. Öğretici metinlerin sanatsal metinlerden en büyük farkı ise buradaki metinlerin kurmaca...

Haber Yazıları Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Detaylar

Haber yazılarının belirleyici özellikleri ve haber yazısı türleri Gazetelerde, dergilerde, bültenlerde, radyo ve televizyonlarda belli zaman aralıklarıyla hazırlanıp sunulan yazı ve konuşmalara haber denir. Haber yazılarında toplumun büyük kesimini ilgilendiren, ilgi çekici konuların verilmesi ve bu konuların tarafsız bir tarzda anlatılması büyük...

Biyografi Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Biyografi türünün özellikleri ve bu türde yazılmış önemli eserler Bilim, sanat, spor vb. alanlarda başarı göstermiş kişilerin yaşamlarının anlatıldığı yazılardır. Belgelere, kanıtlara, tanıklara başvurularak gerçekçi ve nesnel bir yaklaşımla yazılan yazılara biyografi denir. Biyografi yazarı, sergileyici bir yaklaşımla, anlattığı kişinin yaşamım...

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi 10 Bilim Dalı ile Karşılaştımalı Analiz

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi İşlediği konular bakımından sınırları en geniş sanat dallarından biri de edebiyattır. Çünkü edebiyatta hayata dair her şey yer bulabilmektedir. Bu itibarla edebiyat tüm bilim dalları ile ilişki içindedir. Bu yazımızda edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarından birkaç örnek...

Otobiyografi Nedir, Özellikleri Nelerdir, Önemli Yazarları Kimlerdir?

Otobiyografi türü hakkında bilinmesi gereken önemli açıklamalar Bir kişinin kendi yaşamını sadece özel hayatı ile sınırlı tutarak anlattığı yazı türüne otobiyografi denir. Otobiyografide kişi kendi yaşamını merkeze alarak geçmişini anlatırken o dönemin toplumsal yapısına yer vermez. Bu yönüyle anı (hatıra) türünün...