Kategori: Edebi Akımlar

Natüralizm (Doğalcılık) Akımı Üzerine Detaylı Bilgiler

Natüralizm Nedir, Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır, Temsilcileri Kimlerdir? Daha çok düz yazıda görülen bu akım, 19. yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Natüralizm, realizmin gerçekçilik seviyesini yetersiz bulan sanatçılar tarafından kurulmuştur. Realizmin ileri aşaması olarak kabul edilen natüralizm, gözlem ve...

Realizm (Gerçekçilik) Akımı Hakkında Detaylı Bilgiler

Realizm Nedir? Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır? Temsilcileri Kimlerdir? Realizm akımı 19. yüzyılda Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak Fransa’da doğmuştur. İlk büyük temsilcileri Fransız olmasına rağmen daha çok Fransa dışında taraftar bulmuştur. Bu yüzyılda fen bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler;...

Edebiyatta Hümanizm Akımı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Hümanizm kelimesinin sözlük anlamı Hümanizm akımı adını “humanus” sözcüğünden alır. Bu kelime “insanlık” demektir. Hümanizm de “insanlığın değerlerini ve insanlık sevgisini esas alan akım” anlamına gelmektedir. Hümanizmin ortaya çıkışı Hümanizm akımı aslında Batı medeniyetinin parlayışının müjdecisidir. Çünkü Rönesans ve Reform hareketlerinden...

5 Soruda Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Edebi Akımı Hakkında Her Şey

Egzistansiyalizm edebi akımı nedir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir, temsilcileri kimlerdir? Egzistansiyalizm ya da Türkçe karşılığı ile Varoluşçuluk modern sanat anlayışlarını derinden etkileyen bir görüştür. Diğer edebi akımların ortaya çıkışları ile edebiyat dünyasında etkilerini göstermeleri genellikle farklı tarihlerde olmuştur. Yani bir...

Fütürizm (Gelecekçilik) Edebi Akımı Hakkında 7 Önemli Bilgi

Fütürizm akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Fütürizm akımı edebiyat tarihinde oldukça güçlü etkileri olan bir sanat anlayışıdır ve Türk edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bu yazımızda 7 soruda bu edebi akım hakkında bilgiler vererek okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. İşte Fütürizm akımı hakkında...

Parnasizm Akımının Ortaya Çıkışı, Temel İlkeleri ve Önemli Temsilcileri

Parnasizm realizmin şiirdeki hali hakkında önemli bilgiler Romantik şiire tepki olarak Fransa’da doğmuştur. Biçim mükemmelliğine önem veren bu şiir akımı tarihin görkemli dönemlerinin şiir yoluyla aktarılmasını savunur. Tasvirlerde gerçekçi olmaya çalışan bu sanat akımı ölçü ve kafiyenin şiirin özü olduğunu iddia...

Sürrealizm akımının ilkeleri, sanat anlayışı ve temsilcileri

Sürrealizm (gerçeküstücülük) edebi akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Bilinçaltı ilkelerinin edebiyat ortamında kullanılması ile ortaya çıkan bir edebi akımdır. Psikolojinin verilerinden faydalanarak edebiyata yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen bu akım aynı zamanda sinema ve resim sanatlarında da derin etkiler yaratmıştır. Sürrealizm...

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya...