Kategori: Divan Edebiyatı

Zati hem ünlü bir şair hem de ünlü bir falcı

Zati’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Zati, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Yazdığı eserlerle Divan edebiyatının zirveye çıkmasına öncülük etmiştir. Dönemin şairlerinin yetişmesinde de büyük katkıları bulunmaktadır. Zati’nin en az eserleri kadar yaşamı da ilgi çekmiştir. Çünkü şairliğinin yanı sıra...

Şeyyad Hamza Yusuf ile Züleyha Mesnevisinin Yazarı Kimdir?

Şeyyad Hamza hakkında bilinmesi gereken her şey Şeyyad Hamza Anadolu sahası Türk edebiyatının ilk temsilcilerinden biridir. Hayatı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’da yaşadığı tahmin edilmektedir. Sivrihisar veya Akşehirli olduğu sanılmaktadır. Fuat Köprülü ve Cem...

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...

Taşlıcalı Yahya Yeniçeri Ocağının Yetiştirdiği En Büyük Şair

Taşlıcalı Yahya kimdir, eserleri nelerdir? Taşlıcalı Yahya Osmanlının en görkemli döneminde yaşamış asker kökenli bir şairdir. Yeniçeri ocağında yetişen şair, askerle birlikte pek çok sefere katılmış ve saray içi kargaşalıklara yakından şahit olmuştur. Taşlıcalı Yahya yaşadığı dönemde eserleri tüm toplum tarafından...

Nefi Divan Edebiyatının En Büyük Hiciv Ustası

Nefi kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Nefi Divan edebiyatında eleştirel tarzdaki şiirin en önemli temsilcisidir. Asıl adı Ömer’dir. Aslen Erzurumludur. Padişahlara ve ileri gelenlere yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle tanınmıştır. IV. Murat tarafından korunmuş ise de Sadrazam Bayram Paşa’ya yazdığı hicivler...