Kategori: Divan Edebiyatı

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yaşamı, Fikirleri ve Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Biridir On üçüncü yüzyıl tekke şairidir. Aslen Türkistan Nişaburlu olup Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya geldiği söylenir. Başka bir riyavete göre Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya göç etmiş, kısa zamanda tanınarak birçok talebe yetiştirmiştir. Kendisinin de...

Evliya Çelebi İlk Büyük Gezi Yazarımızdır, Seyahatname Kitabını Kaleme Almıştır

Evliya Çelebi’nin yaşamı ve eserleri 1611 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okuyan, babasından tezhip, hat ve nakkaşlık öğrenen Evliya Çelebi, musikî ile ilgilenmiş, Kuran’ı ezberleyerek hafız olmuştur. Yirmi yaşındayken İstanbul içinde gezerek gördüklerini kaleme almıştır....

Enderunlu Vasıf Hakkında 5 Maddede Bilinmesi Gereken Her Şey

Enderunlu Vasıf ile ilgili önemli bilgiler Divan edebiyatının saray çevresinde yetişen önemli şairlerinden biridir. Enderun adı verilen saray mektebinden yetiştiği için bu adla anılmıştır. Divan edebiyatının Mahalileşme akımı temsilcilerinden olan Enderunlu Vasıf hakkında 5 maddede şunlar söylenebilir: Enderunlu Vasıf’ın hayatı Sarayda...

Şeyhülislam Yahya Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Şeyhülislam Yahya’nın yaşamı Divan edebiyatının 16. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri olan Şeyhülislam Yahya, 1552 yılında İstanbul’da doğmuştur Anadolu’nun birçok yerinde müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuştur. Dolaştığı yerler ve bulunduğu görevler onun büyük bir deneyim kazanmasını sağlamıştır. Bu deneyimler...

Mercimek Ahmet Sade Nesir Temsilcisi Hakkında Önemli Bilgiler

Mercimek Ahmet Kimdir, Eserleri Nelerdir? Mercimek Ahmet’in 15. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Hayatıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. İkinci Murat döneminde yaşadığı yönünde tezkirelerde bilgiler bulunmaktadır. Ancak dönemin tezkirelerinde daha çok şairlere yer verildiği için Mercimek Ahmet ile ilgili detaylı bilgiler sunulmamıştır. Mercimek...

Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Olup Babası Gibi Büyük Bir Şairdir

Sultan Veled hayatı, sanatı ve eserleri Sultan Veled, 13. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin büyük oğludur. 1226 yılında Karaman’da doğmuştur. Anadolu sahası Türk edebiyatının büyük sanatçılarından biri olmasına rağmen babasının gölgesinde kalmıştır. Aslında Mevlana’dan bağımsız düşünüldüğünde başarılı kabul edilen bir...

Zati hem ünlü bir şair hem de ünlü bir falcı

Zati’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Zati, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Yazdığı eserlerle Divan edebiyatının zirveye çıkmasına öncülük etmiştir. Dönemin şairlerinin yetişmesinde de büyük katkıları bulunmaktadır. Zati’nin en az eserleri kadar yaşamı da ilgi çekmiştir. Çünkü şairliğinin yanı sıra...