Kategori: Cumhuriyet Edebiyatı

Zeki Ömer Defne Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Zeki Ömer Defne’nin yaşamı 1903 yılında Çankırı’da doğdu asıl adı; Zekai’dir. Babası Çankırı yöresinde tanınan bir halk aşığı olan Hulusi mahlaslı Hafız Ömer’dir. İlk edebi bilgisini babasından almıştır. İlk ve orta öğretimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra Ankara’ya giderek yüksek öğretmen okulunu...

Cahit Külebi Anadolu’yu Anlatmayı İlke Edinen Şair

Cahit Külebi’nin yaşamı, sanatçı kimliği ve eserleri Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. İlk şiirlerini “Nazmi Cahit” takma ismiyle yazar. 1940 – 1950 yılları arasında başlayan şiirimizdeki yenileşme hareketinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Cahit Külebi, edebiyat öğretmeni olarak yurdun...

Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

Yusuf Ziya Ortaç kimdir, eserleri nelerdir? Yusuf Ziya Ortaç, Türk edebiyatında aruzun hakimiyetine son vererek hece ölçüsünü egemen kılan anlayış olan Beş Hececiler akımının önemli temsilcilerinden biridir. Şair kimliği ile öne çıkmasına rağmen öykü, roman, tiyatro, biyografi ve anı gibi edebiyatını...

Nurullah Ataç Öz Türkçe Anlayışının En Büyük Temsilcisidir!

Nurullah Ataç’ın hayatı, dil anlayışı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından biridir. Öz Türkçe anlayışının yerleşmesi için verdiği uğraşlar ve pek çok türü ilk defa kullanması bakımından Türk edebiyatının öncülerinden biri kabul edilir. Deneme, eleştiri ve günlük...