Kategori: Aşık Edebiyatı

Murat Çobanoğlu (Kiziroğlu Türküsünün Yazarı) Kimdir?

Murat Çobanoğlu’nun yaşamı 1940’ta Kars’ın Arpaçay ilçesi Koç köyünde dünyaya gelmiştir. Babası da Kars’ın usta âşıklarından olan Gülistan’dır. İlk derslerini babasından almıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söyleyen sanatçı usta-çırak geleneğini de devam ettirmiştir. 1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya Aşıklar Bayramı’na katıldı....

Şeref Taşlıova, Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Bir Halk Aşığıdır

Şeref Taşlıova’nın yaşamı ve sanatçı kişiliği Şeref Taşlıova Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının “aşık geleneğini” sürdüren sanatçılarından biridir. Aşık Edebiyatının ününü yurt dışına taşıyan ilk büyük halk aşığıdır. Bir yönüyle geleneksel aşık edebiyatına bağlı olan sanatçı aynı zamanda modern edebiyatın imkanlarından da...

Ercişli Emrah’ın Yaşamı ve Sanat Anlayışı Hakkında Her Şey

Ercişli Emrah kimdir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir? Ercişli Emrah aşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olup kendisine has üslubu bulunan nadir sanatçılardan biridir. Ercişli Emrah, günümüzde büyük bir yerleşim yeri haline gelmiş olan Van’ın Erciş ilçesinde doğmuştur. Gerek sanat anlayışı...

Aşık Dertli En Lirik Halk Ozanlarından Biridir!

Aşık Dertli kimdir, eserleri nelerdir? Küçük yaşta pek çok acılı duruma şahit olmuş ve gençlik döneminde sıkıntılı bir aşk serüveni yaşamıştır. Hatta aşk acısından ötürü intihara kalkıştığı ifade edilmektedir. Çektiği sıkıntılardan ötürü kendisine “Dertli” mahlasını uygun görmüştür. Aşık Dertli’nin asıl adı...

Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri, En Detaylı Bilgiler

Aşık edebiyatının içerik ve üslup özellikleri On beşinci yüzyıldan itibaren gelişme gösteren Aşık edebiyatı, on yedinci yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Genellikle eğitimsiz şairlerin saz eşliğinde söyledikleri hazırlıksız şiirlerden oluşur. Usta-çırak ilişkisi içinde gelişmiştir. Aşk, doğa, güzellik ve yiğitlik konularını ele alan,...

Kayıkçı Kul Mustafa (Genç Osman Destanı’nın Yazarı) Kimdir?

Kayıkçı Kul Mustafa’nın yaşamı Asker kökenli olan Kayıkçı Kul Mustafa Türk edebiyatının ilk büyük destan yazarıdır.  On yedinci yüzyılda yaşamıştır. Murat Reis’in yanında Cezayir’de bulunduğu, bundan ötürü “Kayıkçı” lakabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad’ın Bağdat seferine katıldığı da söylenmektedir. Yeniçeri şairidir. Şiirleri...

Bayburtlu Zihni Sergüzeştname Kitabının Yazarı

Bayburtlu Zihni ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler Asıl adı Mehmet Emin’dir. “Bayburtlu” takma ad olarak kullanılmıştır. İlk tahsilini yaptıktan sonra Erzurum ve Trabzon’da tahsilini tamamlayarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da divan kâtipliği yaptı. Şiirlerini hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazdı. Bayburt’un Rus...

Dadaloğlu yiğit bir ozan ve başarılı bir sanatçı

Dadaloğlu hayatı ve sanatı hakkında önemli bilgiler Asıl adı Veli’dir. Türkmenlerin Avşar boyundandır. Güney Anadolu’da yaşamış ve Orta Anadolu’yu dolaşmıştır. Şehir yaşamından uzak kaldığı için divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir. Toroslarda yaşayan göçebe insanları zorla köylere yerleştirmeye çalışan Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i...

Gevheri yaşamı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Gevheri aşık edebiyatının önemli şairlerinden biridir Asıl adı Mustafa’dır. Kırımlı olduğu tahmin edilmektedir. Az da olsa tahsil görmüş olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. Kararsız olduğu ve aradığını bulamadan diyar diyar dolaştığı rivayet edilir. İstanbul’da divan kâtipliği yapmıştır. Bu sırada divan edebiyatını yakından tanımış...