Kategori: Anonim Halk Edebiyatı

10 Maddede Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Tarihi Kaynakları Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının “sığır, yuğ, şölen” adı verilen törenlerde yaptığı gösteriler, geleneksel Türk tiyatrosunun ilk örnekleri sayılabilir. Bu törenlerin yönetmen ve oyuncuları “şaman, kam, baksı, oyun, ozan” adlı verilen, “din adamlığı, şairlik, doktorluk, büyücülük”...

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri (Sözlü ve Yazılı Edebiyat)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı dönemleri hakkında ayrıntılı bilgiler İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin ulusal edebiyatlarının temelini oluşturan dönem olup kendi içinde sözlü edebiyat dönemi ve yazılı edebiyat dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır: Sözlü Dönem İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü...

Köy Seyirlik Oyunlarının 10 Özelliği ile En Yaygın Türleri

Köy seyirlik oyunlarının belirleyici özellikleri Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli kaynaklarından biridir. Kökeni Orta Asya şaman kültürüne kadar uzanır. Bu oyunlardaki pek çok motif eski Türk kültürüne dayanır. Köy çevresinde, uzun kış gecelerinde, yılın belli günlerindeki bazı törenlerde, düğünlerde, bayramlarda eğlenmek...

Fabl nedir, özellikleri nelerdir ve önemli temsilcileri kimlerdir?

Fabl, en eski anlatım türlerinden biridir İnsanlık tarihinin en eski anlatım biçimlerinden biri olup öğretici bir nitelik taşır. Kahramanlarının hayvanlar veya bitkilerden seçilmesi onları daha da ilginç kılar. Kısa anlatım türleri olan fabllar aslında sözlü anlatım ürünleridir ancak edebiyat tarihinde yazıya...

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Dede Korkut Hikayeleri destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir Dede Korkut Hikayeleri Türk edebiyatının en önemli eserlerindendir. Bu hikayeler gerek içerik gerekse de dil bakımından çok değerli bilgiler barındırmaktadır. Dede Korkut Hikayeleri için Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri denirse abartılı bir ifade...

Anonim Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Hakkında En Detaylı Bilgiler

Anonim halk edebiyatının biçim ve içerik özellikleri hakkında her şey Söyleyeni belli olmayan, nesilden nesile sözlü olarak aktarılan edebî ürünlerin oluşturduğu edebiyattır. Bu eserler zamanla yayıldıkları bölgenin özelliklerine göre değişikliğe uğramıştır. Ağızdan ağıza dolaşırken bir kısmı unutulmuş, bir kısmı olduğu gibi...