Cahit Külebi Anadolu’yu Anlatmayı İlke Edinen Şair

Cahit Külebi’nin yaşamı, sanatçı kimliği ve eserleri

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. İlk şiirlerini “Nazmi Cahit” takma ismiyle yazar.

1940 – 1950 yılları arasında başlayan şiirimizdeki yenileşme hareketinde kendine özgü bir yer edinmiştir.

Cahit Külebi, edebiyat öğretmeni olarak yurdun değişik yerlerinde bulundu. Daha sonra müfettiş oldu ve yine Anadolu’yu adım adım gezdi. Bu gezilerinde edindiği izlenimler sanat yaşamını derinden etkiledi.

Cahit Külebi bir müddet yurt dışında elçilik görevlisi olarak da çalıştı. Ayrıca Türk Dil Kurumunda etkin görevler alarak dil çalışmaları yaptı.

Anadolu kültürü Cahit Külebi’nin eserlerinde önemli bir yer tutar

Hiçbir ideoloji hevesine kapılmadan Anadolu insanının çektiği sıkıntıları işlemiştir.

Anadolu insanının realistik bir biçimde ortaya koydu.

Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dille, zaman zaman kötümserlik, karamsarlık dolu ama hep özgün şiirler yazdı. Kendini Karacaoğlan’ın bacanağı olarak tanıtması, halk şiirine ne kadar bağlı olduğu gösterir.

Realist bir sanatçıdır. Eserlerinde hayale yer vermez, şiirlerinin kaynağı milli sanattan gelir, toplumcudur.

Cahit Külebi’nin eserlerinde sıkça işlenen temalar

Eserlerinde yaşamından izler vardır. Bu yönüyle otobiyografik bir tarz benimsediği söylenebilir.

Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şiir işçisidir.

Gözlemci bir kimliğe sahiptir. Ancak gözlemlerini kendi duyuş tarzı ile birleştirerek vermeye gayret eder.

Şiirlerinde biçim kaygısı taşımamış heceye de pek rağbet etmemiş, yarım kafiyeye, iç seslere, zarif benzetmelere az yer verdi. Şiirlerinde halk deyişleri önemli bir yer tutar.

Yurt manzaralarını, insan gerçeğini modern bir biçim, yeni bir romantizm, içten bir duyarlıkla yansıttı.

Gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalan sanatçı hayallere kapılarının kapattığını söyler.

Lirizim onun en önemli özelliklerindendir.

Atatürk’ü edebi olarak işleyen lirik bir şair

“Atatürk Kurtuluş Savaşında” adlı şiiri Atatürk Oratoryosu olarak bestelendi. Günümüzde de en yaygın biçimde gösterime giren Atatürk Oratoryosu olarak bilinir. (Oratoryoyu hazırlayan kişi Nevit Kodallı’dır.)

Atatürk’ten ve Kurtuluş Savaşı’ndan söz eden epik şiirleri de vardır.

Cahit Külebi’nin Eserleri

Şiir

Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar, Süt, Şiirler, Türk Mavisi, Sıkıntı ve Umut, Yangın, Bütün Şiirleri, Güz Türküleri

Anı

İçi Sevda Dolu Yolculuk

Düz yazı

Şiir Her Zaman

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

 

Biyografi Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir