Beş Hececiler Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Beş Hececiler akımının ortaya çıkışı

Milli Edebiyat akımı ile Cumhuriyet Edebiyatı arasındaki geçiş kuşağıdır. Geleneksel edebi anlayıştan koparak yeni bir sanat tarzının yerleşmesinde önemli bir görev üstlenmişledir. Beş Hececiler akımı ile Divan Edebiyatının üstünlüğü kesin bir şekilde ortadan kalkmış ve Halk Edebiyatı geleneği yükselişe geçmiştir.

Bu topluluk, 1917’de ortaya çıkmış Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüştür.

Şiire aruz ölçüsüyle aşk ve doğa şiirleri yazarak başlayan, Milli Edebiyat Dönemi’nde ise bu edebiyatın ilkelerini benimseyen beş şairin oluşturduğu topluluktur. Ancak pek çok araştırmacı Beş Hececileri Milli Edebiyat Akımının değil Cumhuriyet Döneminin temsilcisi saymaktadır.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in yazdığı “Sanat” başlıklı şiir bu guruba giren şairlerin adeta bildirisi olmuştur.

Başlangıçta aruzla yazan sanatçılar, daha sonra hece ölçüsüne geçtiler. Yani aslında karşı çıktıkları eski edebiyatı yakından tanımaktadırlar ve o gelenekle de eserler vermişlerdir. Halit Fahri Ozansoy’un yazdığı “Aruza Veda” şiiri ile eski ölçüyü bırakarak hece veznine geçmişlerdir.

Beş Hececiler akımının temsilcileri

 1. Faruk Nafız Çamlıbel
 2. Orhan Seyfi Orhon
 3. Halit Fahri Ozansoy
 4. Yusuf Ziya Ortaç
 5. Enis Behiç Koryürek

Beş Hececiler akımının özellikleri

Beş Hececiler akımının üslup ve içerik özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Eserlerinde Anadolu’yu anlatmaya çalışmışlardır fakat Anadolu insanını tam tanımadıkları için eserlerinde konular hep sönük olmuştur.
 • Bu dönemde koşma, türkü gibi halk edebiyatı şiir biçimleri yenilik yapılarak kullanılmıştır.
 • Şiirlerde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar gibi temalar işlemişler; işlenen konulara uygun olarak iyimserlik ve iradeyi ön plana çıkarmışlardır.
 • “Hecenin beş şairi” adıyla da anılan bu sanatçılar ilk şiirlerinde aruz vezniyle daha sonra Milli Edebiyat akımından etkilenerek heceyle yazarlar.
 • Beş Hececiler, lirikten çok didaktik özellikler taşıyan bir anlayışa sahiptir.
 • Şiirlerinde Anadolu’yu coşkulu bir dille anlattılar.
 • Şiirlerde hitabete kaçan bir ton hakimdir.
 • Sade bir dil kullanılmış; halk dili, mahalli söyleyişler hatta argo şiire girmiştir.
 • Hece ölçüyle serbest müstezat yazmayı denemişlerdir.
 • Dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aradılar.
 • Memleket gerçeklerinden uzak, sığ bir edebiyat yaratmakla suçlandılar.
 • Derinliği olmayan şiir yazdıkları, basmakalıp sözlere yer verdikleri için eleştirildiler.
 • Gerçekçi olmak istediler; fakat hemen hepsi romantizme sürüklendiler.
 • “Toplum için sanat” düşüncesini benimsediler.

Beş Hececiler akımı kendisinden sonra yetişen şairler üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Özellikle “Saf Şiir Akımı” ile “Hisarcılar” grubu Beş Hececiler akımının bazı ilkelerini benimseyerek sanat yapmışlardır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir