Behçet Necatigil hakkında bilinmesi gereken her şey

Behçet Necatigili’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Önceleri Garipçilerin etkisinde kalıp açık ve anlaşılır şiirler yazar. Şiirleri sürekli bir yenilenme, değişim gösterir. 1955’ten sonra yer yer örtülü, güç anlaşılan şiirleriyle sezdirmeyi, dolaylı anlatmayı seçer. Zaman zaman klasik edebiyatın sanatlarından, söz oyunlarından da yararlanır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde çıkan şiirleriyle edebiyat dünyasına girer. Kısa sürede Türk edebiyatının üzerinde en fazla konuşulan sanatçılarından biri haline gelir.

Behçet Necatigil şair kimliği ile öne çıkmış ve edebiyat araştırmaları konusunda da eserler vermiştir. Ayrıca sekizi Knut Hamsun’dan olmak üzere otuza yakın kitap çevirmiştir.

Radyo oyunları yazmıştır. Edebiyat tarihiyle ilgili çalışmaları vardır. Edebiyat ile ilgili eserleri daha çok “sözlük” türünde yazılmıştır.

Şiirlerinde ev, aile, yakın çevre üçgeninde hayal ve gerçeği, orta halli bir yurttaşın başına gelebilecek durumları başarıyla anlatır. Bu yönüyle özel hayatı şiirle buluşturan kişi olduğu ifade edilebilir. Ancak onun özel hayatı anlatış tarzı bireysel deneyimlerden öteye taşar ve evrensel duyguların ifadesine dönüşür.

Hem hece hem serbest ölçüyle şiir yazmıştır. Şiirlerinde konularını seçkin kesimden değil, büyük şehirlerde yaşam mücadelesi veren geniş yığınlardan alır. Orhan Veli’nin “sıradan adamın şiirini yazmak” görüşünü daha sanatsal bir tarzda yansıtmıştır.

Cumhuriyet Dönemi şiirinin kendisini sürekli yenileyen yüzüdür. Her şiirinde yeni tarzlar denemekten çekinmemiştir.

Behçet Necatigil’in sanat anlayışı

İlk şiiri lise yıllarında Varlık’ta çıkan sanatçı, şiiri “Şiir yoğunlaştırmadır, biçim titizliğidir, aslolan duygudur, kesin bir duyarlılıktır, sonra da bunu
ustaca biçimlendirmektir.”
diyerek tanımlamıştır.

Divan ve halk şiirinden yararlanarak kendine özgü bir şiir biçimi oluşturdu. Doğayı ve toplumu sembolistlere özgü bir yaklaşımla işledi. Toplumsal sorunları irdeleyen bazı dizeleri olsa da toplumsal-gerçekçi yaklaşımla eser vermez. Daha çok bireysel ve sanatsal bir tavır takınır.

Şiirlerini duygudan çok düşünce üzerine kurmuştur. Akıl ile duygu süzgecinden geçmiş şiirlerinin dili son derece başarılıdır.

Şiirlerinde kendine özgü semboller ve benzetmeler kullanılan şair şiirlerinde Batı düşüncesi ile kendi kültürümüzün sentezi yapmıştır. Önce Garipçi çizgide yürüyen şair, sonra onlardan ayrılmıştır.

Şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evleri, sokağı, çevreyi, dış dünyayı ve toplumu sorunlarıyla anlatmıştır.

Behçet Necatigil, ikinci şiir kitabı olan “Çevre”ye kadar Garipçilerin yarattıkları çıplak, sade üslupla yazmıştır. Kapalıçarşı’daki şiirler, üslup bakımından Garipçilerinkine benzer. Çevre’de ise kendine has üslubun özelliklerini taşıyan şiirleri yer almıştır. Sanatçının yeni anlayışlarıyla yazdığı şiirlerinde dikkat çeken nokta cinas ve tevriye gibi çağdaş Türk edebiyatında terk edilen iki manalı sözcükleri kullanmasıdır.

Şiirlerinde alışılmamış bağdaştırmalara yer veren şairin şiirlerinde görünenin arkasında bir anlam vardır. Necatigil, “evlerin öyküsünü yazan şair” olarak da nitelendirilebilir. Ona göre ev, süreklilik arz eden, insanın kaderini belli eden, yapıcı işlevi olan bir varlıktır.

Kendi döneminde en çok okunan sanatçılar arasında yer almaktadır. Şiirlerinde aile, ev, yasak aşklar, ölüm, yokluk gibi temaları ağırlıklı olarak işlemiştir.

Behçet Necatigil’in şiirlerinde büyük tezatlar vardır. Bu tezatlar kendi içine doğru yaptığı kırılmanın, kendi çevresinin yarattığı sıkıntıların sonucudur.

Şiir dışında, çeşitli kitaplar çevirmiş ve radyo oyunları yazmış, edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalar yapmıştır.

Ailesi tarafından şairin ölümünden sonra Necatigil Şiir Ödülü verilmeye başlanmıştır.

Eserler

Şiir

Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Eski Toprak, Arada, Dar Çağ, Yaz Dönemi, Divançe, İki Başına Yürümek, Zebra, Kareler Aklar, Sevgilerde Söyleriz, Yayımlanmamış Şiirler

Düzyazı

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Bile/Yazdı, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü.

Radyo Oyunu

Gece Aşevi, Üç Turunçlar. Yıldızlar Bakma. Pencere, Kadın ve Kedi

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı, sanatı ve eserleri hakkında her şey

 

Melih Cevdet Anday kimdir ve eserleri nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir