Behçet Kemal Çağlar Onuncu Yıl Marşının Yazarı

Behçet Kemal Çağlar’ın edebi kişiliği

Memleket edebiyatı çizgisinde ürün veren şairlerdendir

“Ankaralı Aşık Ömer” takma adıyla âşık tarzı şiirler yazmıştır. Atatürk’ten, onun devrimlerinden söz eden, tarih bilinci ve yurt sevgisi üzerine söyIediği şiirlerle tanınır.

Halkevlerinin açılışında yazdığı ve şahsen rol aldığı “Çoban Piyesi” ve ardından yazdığı ve oynadığı “Ergenekon Piyesi” dolayısıyla Atatürk’ün dikkatini çekmiştir.

Görevi dolayısıyla yurdun her tarafını dolaşmış; halk şiirleri ve halk sanatı ile yakından ilgilenme fırsatı bulmuştur.

Faruk Nafiz Çamlıbel ile yazdığı “Onuncu Yıl Marşı” önemlidir.

Epik lirik özellikler gösteren bu şiirlerde hecenin uzun kalıplarını kullanmıştır.

Yazılarını ve şiirlerini ‘Hayat, Varlık, Ülkü’ gibi dergilerde yayımlayan şair, Şadırvan adlı dergide de

“Yurt Güzellemesi” adlı bir dizi yazı ve şiirlere yer vermiştir.

Halk şiirinin geleneksel biçim özelliklerinden yararlanarak Atatürk’le, ülke ve halkla ilgili duygularını virgülle ayrılan birtakım söyleyişlerle şiirlerinde dile getirmeye çalışmış ama tekdüze söyleyişi onu olması gereken yere getirmemiştir.

Behçet Kemal Çağlar’ın Eserleri

Şiir

Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri, Son Şiirleri

Manzum Oyunlar

Çoban, Atilla, Deniz Abdal

Düz Yazı – Antoloji – Derleme

Battal Gazi Destanı, Bu günün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, Malazgirt Zaferinden İstanbul’un Fethine, Hür Mavilikte Gezi, Kuran-ı Kerim’den İlhamlar, Hasan Ali Yücel ve Eserleri

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Arif Nihat Asya Bayrak Şairi Hakkında Merak Edilen Her Şey

 

Nazan Bekiroğlu Modernist ve Sembolist Bir Yazar

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir