Bayburtlu Zihni Sergüzeştname Kitabının Yazarı

Bayburtlu Zihni ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler

Asıl adı Mehmet Emin’dir. “Bayburtlu” takma ad olarak kullanılmıştır. İlk tahsilini yaptıktan sonra Erzurum ve Trabzon’da tahsilini tamamlayarak İstanbul’a gelmiştir.

İstanbul’da divan kâtipliği yaptı. Şiirlerini hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazdı. Bayburt’un Rus işgalinde gördüğü zararları anlatan ağıtıyla ün kazandı.

Divan Edebiyatı etkisinde kalmış kaside ve gazeller yazmıştır.

Halk edebiyatının taşlama ustasıdır. Asıl ününü halk şiiri geleneği ve hece ölçüsü ile yazdığı bu âşık tarzı şiirlerle kazanmıştır.

Bir süre Reşit Paşa’nın divan katipliğini yapmıştır.

Divan şairi olmak istemesine rağmen asıl ürünü âşık tarzı şiirleriyle kazanmıştır.

Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde divan edebiyatının etkileri görülmektedir.

Şiirlerinde divan şiirine ait kavramlar ve tamlamalar bulunmaktadır. Bu şiirlerin en önemli yanı zarif ve kibar bir dille söylenmiş olmasıdır.

Bayburtlu Zihni Sergüzeştname eserini anı türünde yazmıştır

Zihni başından geçenleri şiir, yergi ve destan biçiminde “Sergüzeştname” de anlatmıştır. Sergüzeştname ifadesi zaten “anı” demektir. Modern anı gürünün başlangıç eserlerinden biri kabul edilmektedir.

Kitab-ı Hikâye-i Gâribe adlı eseri roman türünün ilk örneği sayılmaktadır

Bayburtlu Zihni’nin Abdullah adlı bir beyin hayatını anlattığı eserdir. Olaylar belli bir kurgu ve bakış açısı ile yazıldığı için roman türünün ilk örneği kabul edilmektedir.

Her gittiği yerde taşlanacak birini bulduğu için yerden yere vurulmuştur. Memleket özlemi çeken Zihni, Bayburt’a dönerken yolda hastalanmış ve Trabzon yakınlarında 1859’da vefat etmiştir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Klasisizm (Kuralcılık) Akımının Tüm Özellikleri

 

Meddah Tek Kişilik Geleneksel Türk Tiyatrosu

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir