Bağdatlı Ruhi Terkibi Bent ve Terci Bent Ustası

Bağdatlı Ruhi’nin yaşamı ve eserleri

Bağdatlı Ruhi, divan edebiyatında felsefi ve toplumsal içerikli eserleri ile tanınan bir sanatçıdır. Terkibi bent ve terci bent ustası olarak meşhur olarak sanatçının kendisine özgü bir sanat anlayışı vardır.

Bağdatlı Ruhi divan edebiyatının genel kurallarına uymasa da çağları aşarak kalıcı bir sanatçı olmayı başarmıştır.

Bağdatlı Ruhi’nin hayatı

On altıncı yüzyılın en önemli şairlerinden olan Bağdatlı Ruhi’nin asıl adı Osman’dır.

Bağdat’ta doğdu. Bağdat’tan gelip İstanbul’a yerleşti. Galata ve Konya Mevlevihanelerinde bulundu.

Rumeli Mehmet adında bir kişinin oğludur. Mütevazi bir derviş hayatı sürmüştür.

Bir derviş hayatı yaşamış, birçok yer gezmiştir. Eleştirel tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. Bağdatlı Ruhi’nin en çok etkilendiği şair Fuzuli’dir. Toplum sorunlarına ilişkin yazmayı tercih etmiştir.

Şair 1605 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Bağdatlı Ruhi’nin sanat anlayışı

Divan şiirinin en güçlü toplumcu şairlerindendir. Açık sözlü, rint, zeki, toplumun aksayan yönlerini çok iyi gören, iç gözlemi de güçlü usta bir şairdir.

Fuzuli’nin etkisinde kalan sanatçı, yaşadığı bölgenin idari sistem meselelerini, toplumun sorunlu ve eksik yönlerini yanlış dil anlayışını eleştirel bir üslupla şiirleştirmiştir.

Divan şiirinde o zamana kadar alışılmamış bir anlatımın öncülüğünü yapar. Duygu ve düşüncelerini söz oyunlarına sapmadan, süssüz, iğneleyici bir söyleyişle yansıtır. Düşük ahlaklı, iki yüzlü kişilerin durumlarını acı bir dille karikatürize eder.

Bağdatlı Ruhi’nin terkibi benti

Açık sözlü bir şair olan Ruhi’nin terkibi benti en önemli eseridir. 17 bentten oluşan bu manzumeye Şeyh Galib, Ziya Paşa gibi şahsiyetler nazire yazmıştır.

Terkibi bentinde yaşadığı dönemdeki insanların ikiyüzlülüğünü, ahlaki açıdan zayıf yönlerini eleştirmiştir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Kayıkçı Kul Mustafa (Genç Osman Destanı’nın Yazarı) Kimdir?

 

Kübizm Akımı Pablo Picasso’nun Edebiyata Kazandırdığı Tarz

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir