Attila İlhan Maviciler Topluluğunun En Önemli Temsilcisi

Attila İlhan’ın yaşamı ve eserleri

Attila İlhan cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Şiir, öykü, roman ve deneme türünde eserler vermiş ancak şair kimliği ile tanınmıştır. Türk edebiyatında “Maviciler” olarak bilinen edebi akımı başlatmıştır.

1946 yılında bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında “Cebbaroğlu Mehemmed” şiiriyle ikinciliği elde etti. Bu ödülden sonra ünü yurt genelinde yayıldı.

Garip ve II.Yeni şiirine karşı çıktı. Toplumcu şiirin güçlü bir savunucusu oldu. Ancak diğer toplumsal gerçekçiler gibi şiirini politik görüşlere teslim etmedi. Sanatsal bakış açısını yitirmeden toplumsal sorunları işlemeye gayret etti.

Şiirden başka roman, deneme, eleştiri ve senaryo yazmıştır. Aynı zamanda gazeteci kimliğiyle tanınan önemli bir Türk aydınıdır.

Attila İlhan çok farklı konularda eser vermiştir

Toplumsal gerçekliğin yanı sıra kendine özgü bir dille aşk, ayrılık, tutku ve ölüm gibi bireysel konuları da işlemiştir. Bazı şiirlerinde divan şiirinin olanaklarından yararlanmıştır. Romanlarında tarihsel, toplumsal, sosyal ve politik konuları ele alır.

Senaryolarında ‘Ali Kaptanoğlu” takma adını kulanır. “Nevin Yıldız” takma adıyla İstanbul, “Beteroğlu” takma adıyla Yücel dergilerinde şiirleri çıkar.

Attila İlhan Maviciler akımının kurucusudur

Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlatır.

Mavi ifadesi aslında Attila İlhan ve arkadaşlarının çıkardığı derginin ismidir. Mavi dergisi uzun süreli olmasa da çıktığı dönemde Türk edebiyatını derinden etkilemiş ve şiir üzerine büyük tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.

Attila İlhan’ın sanat anlayışı

Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirir.

Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağı etkiler.

Yasak Sevişmek. Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiirinden de yararlanır.

İlk iki romanı olan Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başlar. Bu tür romanlarında öz Türkçe akımına karşı çıkar.

Toplumcu gerçekçi çizginin ivme kazanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl ve Faruk Nafiz’den etkilenmiştir. Bu etki, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu gibi halk edebiyatının önemli şairlerinin etkisiyle daha geniş bir dünyayı kapsar.

Attila İlhan’ın eserlerinde işlenen konular

Attila İlhan’ın şiirleri muhteva açısından incelendiğinde onun hiçbir temaya sonuna kadar bağlı kalmadığı görülür.

Serüven onun şiirinin temel çizgisini oluşturur.

Kemalizm’den memleketçiliğe, destandan fahişelerin hayatına, anarşizmden hümanizmaya, varoluşçuluktan kahramanlığa, eşcinsellerden marazi aşklara kadar birçok şey onun, şiirinde ele aldığı temalardandır.

Attila İlhan’ın dil seçimindeki titizliği ve diyalektiğe (evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde elde edildiği varsayım) bağlılığı şiirini oldukça zenginleştirmiştir.

Şiirlerinde zengin bir hayal gücüne, lirik bir söyleyişe, çoğu zaman da destansı bir anlatıma sahiptir.

Çok yönlü bir sanatçıdır; yeni edebiyatın birçok türünde eser vermiştir. Ülke gerçeğini çarpıcı bir gözlemle ve gerçekçi bir yaklaşımla işler.

Attila İlhan’ın eserleri

Şiir

Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Böyle Bir Sevmek, Ayrılık Sevdaya Dâhil, Korkunun Krallığı, Tutkunun Günlüğü.

Roman

Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirne Benzemez, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet’te Sabah Ezanları, Fena Halde Leman, Hoca Hanım Vay, O Karanlıktan Biri, Kurtlar Sofrası

Öykü

Yengecin Kıskacı

Gezi

Abbas Yolcu

İnceleme-Deneme

Hangi Atatürk, Batılının Deli Gömleği, Bir Sap Kırmızı Karanfil, Hangi Laiklik, Ulusal Kültür Savaşı, Hangi Batı, Hangi Atatürk, Aydınlar Savaşı, Hangi Edebiyat.

 

Şu makalelerimizi de okuyabilirsiniz

Bayburtlu Zihni Sergüzeştname Kitabının Yazarı

 

Klasisizm (Kuralcılık) Akımının Tüm Özellikleri

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir