Aşık Paşa Garipname Yazarı Olarak Tanınan Mesnevi Şairi

Aşık Paşa’nın üslubu ve eserleri

XIV. yüzyıl tekke şairidir. Asıl adı Ali olan sanatçının mahlası Aşık’tır. Türkiye Türkçesini ilk kullanan tasavvuf şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde en fazla okunan yazarlardan biridir. Eserlerini saray ve çevresine yönelik yazmamış aksine geniş halk kitlesine seslenmeyi tercih etmiştir.

Bilim dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olduğu bir dönemde Türkçe yazmıştır. Şiirlerinde hem hece hem aruzu kullanmıştır. Anadolu Türklerine tasavvuf öğretmek için yazdığı Garipname adlı kitabı en ünlü eseridir.

Aşık Paşa hem hece ölçüsünü hem de aruz veznini kullanmıştır

Halka tasavvufu öğretmek amacıyla hem aruz hem heceyle şiirler yazan sanatçı, özellikle didaktik tarzda eserler ortaya koymuştur. 

Mutasavvıf bir şairdir. Yapıtlarında sade bir dil kullanmış ve Türkçenin Anadolu’da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Farsça bildiği halde Türkçeye önem vermiş ve mesnevilerini Türkçe yazmıştır.

Türk dilinin gelişmesi için çaba harcayan Türkçeci bir şairdir. O dönemde Arapça ve Farsçaya karşı Türkçenin güçlü bir savunucusu olmuştur. Yunus Emre’den etkilenmiş, tasavvuf görüşlerini temiz ve akıcı bir Türkçeyle dile getirmiştir.

Aşık Paşa’nın Eserleri

Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Kimya Risalesi.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Necip Fazıl Kısakürek ya da Kaldırımlar şairi

Şemsettin Sami İlk Romancı ve İlk Ansiklopedi Yazarı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir