Aşık Ömer hayatı, sanatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler

Aşık Ömer aşık edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir

Aşık Ömer asker-şair olarak ün yapmış bir sanatçıdır. Aşık edebiyatının en üretken sanatçılarından biridir. Konya doğumlu olan sanatçı saz şairleri arasında en çok şiiri olandır.

Gençliğinde pek çok yer gezmiş, savaşlara katılmış bir yeniçeri şairidir. Gezip gördüğü yerler sanatı üzerinde olumlu etkiler yapmıştır.

Aşık Ömer divan edebiyatından etkilen aşıklardan biridir

Divan edebiyatının tesiri altında kalmış, aruz vezniyle yazdığı birçok manzumesi divan şairleri tarafından da taktir edilmiştir. Ama büyük bir başarıyla aruzu kullandığı söylenemez. Az çok tahsil görmüş olduğu şiirlerinde anlaşılmaktadır.

Divan şiirinin en güçlü zamanlarında yaşadığı için bu şiirden etkilenmiş, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tevhid, naat, gazel, murabba, kaside türünde eserleri vardır. Dili de bu etki nedeniyle öteki halk şairlerine kıyasla daha ağırdır.

Saz şairleri içinde en çok ürünü bulunan Aşık Ömer’dir. Bunların sayısı bin beş yüzü bulmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin birçok yerini gezmiş ve gördüğü yerleri güzelleme ve koşmalarıyla anlatmıştır. Halk diliyle ve heceyle koşma, varsağı, semai, destan, kalenderi ve tekerlemeler yazmıştır; ama en başarılı şiirleri semaileridir.

Aşık Ömer’in eserleri

Doğal ve coşkun bir dile sahip olan sanatçının, on birli hece ile yazdığı Şairname adlı eseri âşık edebiyatındaki ilk şairname örneğidir.

Şairname nedir?

Şairname bir şairin herhangi bir konudan bahsederken başka şairleri andığı ve onlar hakkında bilgi verdiği şiir türüdür. Bu yönüyle divan edebiyatındaki tezkirelere benzer. Ancak tezkireler daha çok düz yazı halinde yazılırken şairnameler şiir halinde yazılmaktadır.

Aşık Ömer’in bir diğer önemli eseri ise “Aşık Ömer Divanı” adlı eseridir. Bu eserde hem hece ile hem de aruzla söylenmiş şiirlere yer verilmiştir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Fuzuli Divan Edebiyatının Aşk ve Istırap Şairidir 

 

Sait Faik Abasıyanık, Durum Öyküsünün En Büyük Temsilcisidir!

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir