Asaf Halet Çelebi Soyut ve Mistik Şiir Anlayışının Ustası

Asaf Halet Çelebi kimdir, eserleri nelerdir?

Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş, Fransızca, Farsça ve musiki dersleri almıştır.

İlk şiirlerini “Ses” dergisinde yayımlayan sanatçı, bir sezgi şairidir ve divan edebiyatı ile Fars edebiyatına da oldukça hakimdir.

Şiirlerinde Doğu-Batı kültürünü birleştirmiş; Hint ve Fars medeniyeti ve mitolojisinden, tasavvuftan yararlanmıştır.

Gençlik yıllarında Divan edebiyatından etkilenerek gazel ve rubailer yazmış ancak 1937’den sonra serbest ölçü kullanmış, vezin ve kafiyeyi gerekli görmemiştir fakat şiirlerinde hecelerin sayılarında ve uzunluk ve kısalıklardan faydalanarak bir ahenk sağlamıştır. Batı şiirinin tekniklerine yönelmiştir.

İlk şiirlerinin konusu ergenlik çağının duyguları, masallar ve tekerlemelerdir.

Daha sonraki yapıtlarında sese, imgeye, anlama düşünceye önem verdiği gizemci şiirini tamamıyla gözler önüne sermiştir, bu yönüyle modern gelenekçi şiir anlayışının önemli bir temsilcisi olmuştur.

Duygularındaki derinlik ile şiirler yazan sanatçı şiire varmak için ön sezilerden uzak olunması gerektiğini savunur.

Batı taklidi şiirin değil, kendi geleneğimize bağlı şiirlerin peşinde olmuştur.

Soyut şiir anlayışının Türk edebiyatındaki ilk tanımlarını yapmış, kendinden sonraki sanatçıları etkilemiştir.

Mistik bir şair olan sanatçının zengin bir göndermeler dünyası vardır.

Ölüm, sonsuzluk, yokluk, madde-ruh ilişkisi şiirinin başlıca temalarını oluşturan sanatçı, şiirde ses unsuruna çok önem verir.

Şiirleri Ahmet Haşim’in şiirlerini andıran sanatçıya göre şiir “Kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir.

Asaf Halet Çelebi’nin Eserleri

Şiir

He, Lamelif, Om Mani Padme Hum

Antoloji ve İnceleme

Mevlana, Molla Cami, Ömer Hayyam, Konuşulan Fransızca

 

 

Aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir

Özdemir Asaf İronik Şiir Tarzının Büyük Ustası

 

Direktör Ali Bey Lehçetü’l Hakayık Kitabının Yazarı Kimdir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir