Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Suavi’nin yaşamı

1839 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Çankırılı bir ailenin çocuğudur. Ailesi dindar ve muhafazakâr bir yapıya sahipti. Medrese öğrenimi gördü. Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisinde müdürlük yaptı.

Bir dönem Şehzade Cami’de vaazlar verdi. Bu vaazları o kadar etkili oldu ki başka şehirlerden dahi insanlar onu dinleme gelirdi.

Tanzimat dönemi yazar ve düşünürlerindendir. Devrin yönetimini eleştirdiği için Kastamonu’ya sürgüne gönderilmiş bunun üzerine yurt dışına kaçmıştır. Paris’e kaçışı sırasında kendisine Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın yardım ettiği belirtilmektedir.

Londra’da ‘Muhbir’ (1867) Paris’te ‘Ulum’ (1870) gazetelerini yayımlamıştır.

Abdülhamid döneminde, V. Murat’ı tekrar tahta çıkarmak için yandaşlarıyla, Çırağan Sarayı’nı basmış, bu baskında Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa tarafından sopayla öldürülmüştür. Bu olaylarda yabancıların parmağı olduğu ve Ali Suavi’nin bu amaçlar doğrultusunda kullanıldığı sonradan ortaya çıktı.

Ali Suavi’nin fikirleri ve sanat anlayışı

Dinde reform yapılması, hutbenin her milletin kendi dilinde okunması gerektiğini savunmuştur. Laik anlayışına sahiptir.

Arap harflerinin bırakılarak yerine Latin harflerinin kullanılması gerektiğini savunan ilk gazetecilerden biridir.

Düşünce ve davranışlarıyla dönemin genelgeçer kurallarına aykırı düştüğü için, devlet adamları ve diğer sanatçılarından sert tepkiler almıştır.

Tanzimat Döneminde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir. Milliyetçilik düşüncenin kökleşmesine çalışılmıştır.

Ali Suavi’nin eserleri

Kamusu’l Ulum ve’l Maarif

Ali Paşa’nın Siyaseti

Hukukü’ş Şevari

Hive

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İmgesel Şiir Ustası

 

Gezi Yazısı Türü Nedir, Özellikleri Nelerdir, Temsilcileri Kimlerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir