Ahmet Vefik Paşa Tiyatroyu Halkla Buluşturan Büyük Yazar ve Çevirmen

Ahmet Vefik Paşa kimdir, nasıl bir sanat anlayışı vardır, eserleri nelerdir?

Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir. Tiyatro, çeviri, araştırma ve atasözleri derleme gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır.

Tanzimat döneminde Türkçülük akımını ilk başlatan kişilerden biridir. Türk tarihi konusunda ilk bilimsel çalışmaları yapan araştırmacıdır.

Ahmet Vefik Paşa’nın hayatı

1823’te İstanbul’da doğmuştur. Babası Mehmet Ruhiddin Efendi elçilik çevirmeniydi. Dedesi ise ilk Müslüman çevirmendir.

Ahmet Vefik Paşa, medrese eğitimi görür. Babası çevirmen olarak Paris’e atanınca orada Saint -Louis Lisesine devam eder. Fransızca ve İngilizce öğrenir. İtalyanca, Latince, Eski Yunanca bildiğini belirten kaynaklar da vardır.

Ahmet Vefik Paşa devletin çeşitli kademelerinde görev almıştır.
İstanbul’a dönüşünde Tercüme Odasına girer. Elçilik ve bakanlık görevlerinde bulunur. Çok geniş bir kültüre sahiptir. Sıra dışı uygulamaları, hazır cevaplılığı ve nükteleri uzun yıllar dillerde dolaşmıştır.

Osmanlının en çalkantılı döneminde hem devlet adamlığı hem de yazarlık yapmıştır. Görüşlerinden dolayı çeşitli sıkıntılar çekmiştir.

Elçilik görevini sürdürürken elçilik binalarına bayrak çekilmesi geleneğini başlatmıştır. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.

1891’de İstanbul’da vefat etmiştir.

Ahmet Vefik Paşa Türkçülük akımını başlatan yazarlardan biridir

Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir.

Milli temele dayalı tarih anlayışını benimsemiş, bu tarihin Osmanlı tarihinden ayrı olması gerektiğini, Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını “Fezleke-i Tarih-i Osmani” adlı eserinde de dile getirmiştir.

Şecere-i Türki adlı eserinde ise Türklerin soyunun nereden geldiği konusunda detaylı bilgiler sunmuştur.

Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya hizmetleri

Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır.

Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak tiyatro türünün gelişimini sağlamıştır. Bu tiyatro Anadolu’da kurulan ilk tiyatro merkezidir.

Klasisizm akımının etkisinde kalmıştır.

Ahmet Vefik Paşa’nın eserleri

Sözlük

Lehçe-i Osmani

Türk lehçeleri hakkında bilgi veren bir sözlüktür. “Türk” kavramları üzerinde durulmuştur

Tiyatro

Tartuffe, Zoraki Tabib, Kadınlar Mektebi, Hastalık Hastası,Dudu Kuşları

Araştırma

Hikmet-i Tarih, Şecere-i Türki, Fezleke-i Târih-i Osmanî

Atasözleri derlemesi

Türki Durub-ı Emsal

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Eşrefoğlu Rumi Tasavvuf Edebiyatının Önemli Temsilcilerindendir

Şehriyar (Heyder Baba’ya Selam Şiirinin Şairi) Hakkında Detaylı Bilgiler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir