Ahmet Paşa ya da Diğer Adıyla Sultanüş Şuara Kimdir?

Ahmet Paşa’nın hayatı ve sanatı hakkında önemli bilgiler

Ahmet Paşa divan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Döneminin “sultan-ı şuara-yı Rum”u olarak adlandırılan Ahmet Paşa, gazel, kaside ve murabbalarıyla tanınmıştır. Dizeleri divan şiirinin söz ve anlam özellikleriyle örülü olan sanatçı, genelde din dışı konuları işlemiş, dini ve tasavvufi konulara pek değinmemiştir.

Edirne’de doğup Bursa’da vefat etmiştir. Fatih döneminde kazaskerlik yapmış, kısa sürede vezir olmuştur. Şeyhi ile Necati arasında yetişmiş divan şairlerinin en önemlisi olan ve üstad olarak bilinen Ahmet Paşa, şiirlerini “Divan”ında toplamıştır.

Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Fatih Sultan Mehmet’in akıl hocalarının arasına girmiştir.

Ahmet Paşa’nın Kerem Kasidesi

Bir ara Fatih’in gazabına uğrayıp idam edilmek üzereyken ona yazdığı kerem redifli kasidesi sayesinde ölümden kurtulmuştur. “Kerem Kasidesi” olarak bilinen bu eser Türk edebiyatının en önemli övgü şiirlerinden biridir.

Ahmet Paşa’nın şiir anlayışı

Kendinden önceki şairlerde görülen aruz kusurlarından arınmış, ahenkli ve işlek bir dili vardır. Din dışı konuları üstün bir söyleyiş güzelliğiyle anlatır.

Canlı bir dile sahip olan Ahmet Paşa daha çok aşkı, gündelik hayat zevklerini ele almıştır.

Divan edebiyatının en büyük nazire şairi olan Ahmet Paşa, eserleriyle divan şiirinin gelişmesine zemin hazırlamış ve sultanüş şuara olarak kabul görmüştür. Yazdığı şiirlerinin etkisi Tanzimat edebiyatına kadar sürmüştür.

Ahmet Paşa’nın eserleri

Şair tüm şiirlerini “Divan” adlı eserde toplamıştır. Ayrıca neredeyse bütün tezkirelerde Ahmet Paşa’nın şiirlerine yer verilmiştir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Peyami Safa ya da Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun Yazarı

Aşık Ömer hayatı, sanatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir