Ahmet Hikmet Müftüoğlu Göktürk Kitabelerini Romana Konu Edinen Sanatçı

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Yaşamı ve Sanat Anlayışı

İkinci Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük hareketinin kurucuları arasında yer alır.

Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Türk Derneği gibi derneklerde Türkçülük faaliyetleri içinde yer alan sanatçı, Millî edebiyatın kurulmasında ve Türk dilinin sadeleşmesinde öncülük etmiştir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun çeviri, makale, öykü ve şiir alanındaki ilk ürünleri Hazine-i Fünun, Servet-i Fünun gibi dergilerde yayımlanmıştır. Sanatçı II. Meşrutiyet döneminde Yeni Lisan ve Türkçülük akımlarını benimsemiştir.

Milli Edebiyat akımına, “Çağlayanlar” adlı eseri ile girer.

“Haristan ve Gülistan“ adlı eseri ile edebî şöhretini kazanır.

Dili sadedir, hikâyelerinde yer yer şairâne bir üslup kullanır.

İlk öykülerinde Anadolu’nun mahallî yaşamını, gelenek ve göreneklerini başarıyla anlatmıştır. 1908’den sonra, öykülerinde Türk tarihini, Trablusgarp, Balkan, l. Dünya ve Kurtuluş Savaşı’nı işlemiştir.

“Gönül Hanım” romanı 1970’de kitap olarak basılmıştır.

Ayrıca edebiyatımıza Ahmet Haşim’i kazandırmıştır.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Eserleri

Öykü

Haristan ile Gülistan

Çağlayanlar

Roman

Gönül Hanım

Monolog

Kadın Oyuncak Değildir

Yeğenim

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Dursun Akçam Toplumsal Gerçekçi Romanın Büyük Ustası

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname Kitabının Yazarı Olup Büyük Bir Bilgindir

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir