Ahmet Haşim Fecriati Edebiyatının Sembolist Şairi

Ahmet Haşim hakkında ayrıntılı bilgiler

Ahmet Haşim, Türk edebiyatının en önemli sembolist şairi kabul edilir. Fecriati edebiyatının temsilcisidir ve ömrünün sonuna kadar bu edebi geleneğin temsilcisi olmuştur.

Bağdat’ta doğmuş, annesinin ölümünden sonra İstanbul’a gelmiştir. Memurluk, edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Galatasaray Lisesinde okurken Fransız şiirini ve sembolizmi tanımıştır.

Ahmet Haşim’in şiir anlayışı

İlk şiirlerini Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in etkisiyle yazmıştır. Ancak daha sonra kendi sanat anlayışını geliştirmiştir.

Şiirlerinde saf şiir anlayışıyla yazmıştır. Bu anlayışa göre şiir, müzikle söz arasında oluşturulmuş ancak müziğe daha yakın bir türdür.

Şiirleri çeşitli yorumlara uygundur. Şiirlerinde özelikle akşam, gurup vakti, göl ve orman gibi tasvirlere yer verilir.

Şiirde konudan çok söyleyişi önemser. Ona göre şiirde anlam, söyleyiş tarzından sonra gelir.

“Akşam şairi” olarak tanınır. İnsanlardan kaçma eğilimi gösterir ve içe bakış metodu ile “kendisine has bir dünya” kurar.

 Sanat sanat içindir, anlayışına bağlı kalmıştır. Eserlerinde hiçbir siyasi ve ideolojik yaklaşıma yer vermez.

Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Köylü vezni olarak nitelendirdiği heceyi musiki açısından yetersiz bulmuştur.

En ünlü şiiri “Merdiven”dir. Merdiven şiirinde yaşamı sembolik olarak anlatmıştır.

İçinde bulunduğu durumdan uzaklaşıp sonsuz bir aleme sığınma arzusunu “O Belde” şiirinde dile getirmiştir.

Sembolizmin ve empresyonizmin etkisi altında kalmıştır.

Ahmet Haşim’in Poetikası

“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını şöyle açıklamıştır:

“Şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için kaleme alınır. Şiire anlam vermeye kalkanlar, güzelim bülbülü eti için kesenlere benzerler.”

“Şiirlerinin hemen hemen hepsinde derin bir melankoli, çocukluk anıları, ölüm, hastalık, anlaşılmazlık, uzak ve bilinmeyen diyarlara duyulan özlem ve çok defa psikolojik yorumlara dayanan renkler ve musiki vardır.”

“Şiirde konu, terennüm (yavaş ve güzel bir sesle şarkı söyleme) ve tahayyül (hayalde canlandırma) için ancak bir vasıtadan ibarettir.”

“Terennüm esas olunca musiki ön plana çıkar, mânâ geri planda kalır. Bu bakımdan kelimelerin ses yani müzik değeri, anlam değerinden daha üstündür. Şiir duyulmak içindir, duyguları ifadede kelimelerin müzik değerleri anlam değerlerinden çok daha etkilidir.”

“Gerçek şiir, herkesin kendine göre yorumlayabileceği şiirdir.”

Fecr-i Ati topluluğu dağılınca yok bir sanatsal guruba dahil olmadan eserler yazmıştır.

Nesirlerindeki dil, açık, anlaşılır ve nüktelidir. Nesirlerinde fikir adamı olmaktan çok fikirler ve hayallerle oynamayı sever.

Ahmet Haşim 1933’te İstanbul’da vefat etmiştir.

Ahmet Haşim’in eserleri

Şiirleri

Göl Saatleri

Eserin dili oldukça ağırdır. Kitaptaki şiirler sembolik bir tarzda yazılmıştır ve sanatçının bireysel bakış açısını yansıtır.

Piyale

Kısmen sade dille yazılan şiirlerin toplandığı eserdir.

Deneme

Gurabahane-i Laklakan

Bize Göre

Gezi yazısı

Frankfurt Seyahatnâmesi

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Tevfik Fikret Sis Şiiri ile Tanınan Servetifünun Şairi

 

Bilge Karasu Gece Romanı ile Pegasus Ödülü Alan Yazarımız

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir