Ahmedi ya da İskendername yazarı olarak meşhur olan şair

Ahmedi’nin yaşamı ve sanat anlayışı hakkında önemli bilgiler

Asıl adı Taceddin İbrahim’dir. Eğitim amacıyla Anadolu ve Mısır’da bulunmuştur. Kütahya, Bursa ve Amasya’da yaşamış, divan kâtipliği yapmıştır. Ahmedi, dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir.

Hayatının çoğunu Bursa’da saray çevresinde rahat bir hayat sürerek geçiren sanatçının; şairliği yanında ansiklopedik bir bilgin yönü, doktorluğu ve hattatlığı vardır.

Ahmedi’nin sanat anlayışı

Sanatçı şiirlerinde dinî konulara temas etmemiştir. Sanatçı eserlerinin tamamında aşk, eğlence, tarih, tabiat temalı din dışı şiirler yazmıştır.

Bursa ve Edirne sarayları çevresinde rahat bir hayat yaşayan şair; aşk, eğlence, tarih ve tabiat konulu şiirler yazmıştır. Onun döneminde şiirimiz İran etkisinden kurtulmuş, şekil ve konu yönünden zenginleşmiştir.

Ahmedî’nin eseri bir tercüme ya da adapte değil tamamıyla orijinal bir eserdir ve beş bin beyitten oluşur.

Türk şiirinde kurulan milli söyleyiş geleneğinin temelini atan Ahmedi, kendinden önceki sanatçılara göre ağır bir dil kullanmıştır.

Gazel ve kasidelerinde İran şiirinin özelliklerini gösterdiği gibi Türk ruhunun inceliklerini ve Türkçenin gücünü de aksettirmiştir.

Ahmedi’nin eserleri

Türkçe Divan

Gazellerinin toplandığı eserdir ve şairin sanat gücünün en bariz biçimde ortaya konulduğu kitap olarak bilinmektedir.

İskendername

Makedon kralı Büyük İskender’in yaşamının anlatıldığı eserdir.

Cemşid u Hurşid

İran ve Türk edebiyatında mesnevi konusu olmuş klasik aşk hikâyesinin anlatıldığı eserdir. Eser içinde birçok doğu efsanesinden ve yine aynı kültür dairesine ait motiflerden faydalanılmıştır.

Tervihu’l-Ervah

Tıp ile ilgili bilgilerin verildiği bir eserdir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Gevheri yaşamı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Açık Oturum Önemli Bir Sözlü Anlatım Biçimdir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir