Aylar: Kasım 2018

Ahmet Rasim İlk Fıkra Yazarı Kimdir, Eserler Nelerdir?

Ahmet Rasim’in Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği 1864’te İstanbul’da doğdu, hayatını kalemiyle kazanan çok yönlü yazarlarımızdandır. Fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk önemli ustasıdır. “Halk için sanat” anlayışıyla yazan yazarlarımızdandır. Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Hakikat, İkdam, Sabah, Malumat, Vakit, Zaman, Akşam, Cumhuriyet gibi gazetelerde yazılar...

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının Şairi Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Mehmet Akif Ersoy’un Yaşamı ve Sanat Anlayışı 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ragıf’tır. Mehmet Akif, köklü bir din eğitimi almış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Önce Servet-i Fünun dergisinde Fars edebiyatıyla ilgili makaleler yazmış, sonra ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne...

Oktay Rıfat Horozcu Garip Akımının Sürrealist Temsilcisi

Oktay Rıfat Horozcu’nun Yaşamı ve Sanat Anlayışı Garip akımının temsilcilerindendir. Şair ve Türk Dil Kurumunun kurucusu Samih Rıfat’ın oğludur. Şiirde, önce “toplum için sanat” diyen Oktay Rıfat, sonra “sanat için sanat” çizgisine kaymıştır. İlk şiir denemelerini Ankara Erkek Lisesi’nin çıkardığı “Sesimiz”...

Refik Erduran Uluslararası Üne Sahip Tiyatro Yazarı

Refik Erduran’ın Yaşamı ve Sanat Anlayışı 13 Şubat 1928’de İstanbul’da doğdu. Günümüz gazetecisi ve tiyatro yazarlarından olan sanatçı, yayıncılık ve sinemayla da uğraşmış, köşe yazarlığı yönüyle de tanınmıştır. Robert Kolejinden lisans derecesini aldıktan sonra master eğitimini Cornell Üniversitesinde, askerliğini Kore Savaşı...

Cenap Şahabettin Servetifünun Edebiyatının Sembolik Şairi

Cenap Şahabettin Kimdir, Eserleri Nelerdir? 21 Mart 1870’te Manastır’da doğdu. Asıl mesleği doktorluktur. İhtisas için gönderildiği Paris’te tıptan çok Şiirle ilgilenmiş Fransız sembolistlerini tanımıştır. Darülfünun’de öğretmenlik görevinde bulunmuştur. Servetifünun’un Tevfik Fikret’ten sonraki en etkili şairidir. Servet-i Fünun’un benimsediği sanat için sanat...

Natüralizm (Doğalcılık) Akımı Üzerine Detaylı Bilgiler

Natüralizm Nedir, Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır, Temsilcileri Kimlerdir? Daha çok düz yazıda görülen bu akım, 19. yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Natüralizm, realizmin gerçekçilik seviyesini yetersiz bulan sanatçılar tarafından kurulmuştur. Realizmin ileri aşaması olarak kabul edilen natüralizm, gözlem ve...

Fakir Baykurt Köy Edebiyatının Öncülerindendir

Fakir Baykurt’un Yaşamı, Sanat Anlayışı ve Eserleri Fakir Baykurt’un asıl adı Tahir’dir. Sanat hayatına öğrencilik yıllarında giren yazarın yayımlanan ilk eseri “Fesleğen Kokulum” adlı şiiridir. Köy enstitülerinde yetişen yazar, öğretmen olmasının da etkisiyle olsa gerek, edebiyatı halkı bilinçlendirme aracı olarak gördü....

Turan Oflazoğlu Tarihi ve Sosyal İçerikli Tiyatro Eserlerinin Büyük Ustası

Turan Oflazoğlu Kimdir, Nasıl Eserler Yazmıştır? Çocukken yaptığı Karagöz suretleri ile tiyatroya küçük bir adım atmıştır. Tiyatro eserlerinin konusunu çoğunlukla Osmanlı tarihinin gerçeklerini işler. Edebiyatımızda trajedi türünü başarıyla uygulayan sanatçı sade bir dil ve şiirli bir anlatımla manzum eserler yazar. Sanatçı,...

Ahmet Kutsi Tecer Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir, Eserleri Nelerdir? Cumhuriyet edebiyatımızın şair ve yazarlarındandır. İlk önceleri aşk ölüm, ızdırap gibi temaları işlerken daha sonra, Faruk Nafiz Çamlıbel’in açtığı “memleketçi şiir” anlayışına katılmıştır. İlk şiirlerini Dergah dergisi ile Milli Mecmua’da yayımlamıştır. Daha sonra şiirleri Varlık,...

Mustafa Kutlu Çağdaş Türk Öykücülüğünün Zirvesidir

Mustafa Kutlu kimdir, eserleri nelerdir? Erzincan’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Tunceli ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmenlikten ayrılarak, 1990’dan beri Dergâh Yayınları’nda idareci olarak çalışmaya devam ediyor. Hareket ve Dergâh dergileriyle, Türk Dili...