Aylar: Ağustos 2018

Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı Romanının Yazarı Kimdir?

Semiha Ayverdi, Tasavvufu Roman Konusu Haline Getiren Usta Bir Sanatçıdır Semiha Ayverdi, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en başarılı romancılarından biridir. Edebiyatın değişik türlerinde eser vermesine rağmen romancı kimliği ile tanınmıştır. Türk romancılığının yüzünü Batı medeniyetine çevirdiği bir dönemde sanatçı, öz kimlik...

Mercimek Ahmet Sade Nesir Temsilcisi Hakkında Önemli Bilgiler

Mercimek Ahmet Kimdir, Eserleri Nelerdir? Mercimek Ahmet’in 15. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Hayatıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. İkinci Murat döneminde yaşadığı yönünde tezkirelerde bilgiler bulunmaktadır. Ancak dönemin tezkirelerinde daha çok şairlere yer verildiği için Mercimek Ahmet ile ilgili detaylı bilgiler sunulmamıştır. Mercimek...

Vasfi Mahir Kocatürk Yedi Meşale Grubunun Eğitimci Yazarı

Vasfi Mahir Kocatürk’ün yaşamı Vasfi Mahir 1907 yılında Amasya’da doğmuştur. Mülkiye mektebini bitiren sanatçı kendisinden beklendiği gibi bürokraside önemli mevkileri hedeflemedi ve yaşamını öğretmenlik yaparak sürdürdü. Edebiyat öğretmeni olarak Anadolu’nun çeşitli şehirlerini gezdi. Bir müddet milli eğitim müfettişliği yaptı. 1950-1954 yılları...

Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Romanın Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Şevket Süreyya Aydemir otobiyografik ve biyografik roman türünün ilk büyük temsilcisi Türk edebiyatında yaşam öykülerini romanlaştıran ilk büyük yazar Şevket Süreyya Aydemir’dir. Atatürk’ün hayatını anlattığı Tek Adam romanı ile geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca Cumhuriyet döneminde yaşamış birçok kişinin yaşamını...

Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan Edebiyatının Gür Sesi

Bahtiyar Vahapzade’nin yaşamı Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan edebiyatının yurt dışında en fazla tanınan sanatçılarından biridir. Son dönem Azeri edebiyatı üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Azeri edebiyatının modern ozanı olan Bahtiyar Vahapzade 1925’te Şeki şehrinde doğdu. Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ni bitirdi. 1951’de bu...

Süleyman Nazif Kara Bir Gün Makalesinin Yazarı Kimdir?

Süleyman Nazif’in yaşamı Süleyman Nazif 1869 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Sait Paşa’dır. İlk eğitimini babasında ve özel öğretmenlerden aldı. İyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü yakından tanımıştır....

Realizm (Gerçekçilik) Akımı Hakkında Detaylı Bilgiler

Realizm Nedir? Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır? Temsilcileri Kimlerdir? Realizm akımı 19. yüzyılda Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak Fransa’da doğmuştur. İlk büyük temsilcileri Fransız olmasına rağmen daha çok Fransa dışında taraftar bulmuştur. Bu yüzyılda fen bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler;...

Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Suavi’nin yaşamı 1839 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Çankırılı bir ailenin çocuğudur. Ailesi dindar ve muhafazakâr bir yapıya sahipti. Medrese öğrenimi gördü. Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisinde müdürlük yaptı. Bir dönem Şehzade Cami’de vaazlar verdi. Bu vaazları o kadar...

Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İmgesel Şiir Ustası

Haydar Ergülen’in Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en fazla konuşulan ve hakkında en fazla tartışma yürütülen sanatçılarından biridir. Yaşarken ünü tüm ülkeye yayılan nadir sanatçılardan biridir. Gerek dil anlayışı gerekse de seçtiği temalar bakımından özgünlüğü yakalamış...