Aylar: Ağustos 2018

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Yahya Kemal Beyatlı hakkında ayrıntılı bilgiler Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünün son büyük ustasıdır ve Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde herhangi bir şiir kitabı çıkarmamasına rağmen dergilerdeki şiirleri sayesinde büyük yankılar uyandırmıştır. Yahya Kemal Beyatlı herhangi bir edebi...

Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi Lakabını Taşıyan Başarılı Bir Yazardır

Ahmet Mithat Efendi’nin Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Tanzimat dönemi Türk edebiyatının en başarılı sanatçılarından biridir. Edebiyatın pek çok farklı türünde eserler vermiştir. Bu yüzden “yazı makinesi” olarak adlandırılır. Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi aynı zamanda...

Edat (İlgeç) Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Edat nedir, cümleye hangi anlamları katar? Tek başlarına anlamları olmayan ancak cümlede kullanıldığında bir anlam, görev ve tür özelliği kazanan sözcüklerdir. Edatlar kullanıldıkları cümlelerde “eşitlik, özgüleme, amaç, birliktelik, araç vb.” değişik anlam ilgileri oluşturur. “ile, gibi, göre, kadar, için, dolayı, ötürü,...

Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Olup Babası Gibi Büyük Bir Şairdir

Sultan Veled hayatı, sanatı ve eserleri Sultan Veled, 13. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin büyük oğludur. 1226 yılında Karaman’da doğmuştur. Anadolu sahası Türk edebiyatının büyük sanatçılarından biri olmasına rağmen babasının gölgesinde kalmıştır. Aslında Mevlana’dan bağımsız düşünüldüğünde başarılı kabul edilen bir...