Aylar: Nisan 2018

Adalet Ağaoğlu Modern Türk Edebiyatının Öncü Yazarı

Adalet Ağaoğlu’nun yaşamı, sanatı ve eserleri Adalet Ağaoğlu, gerek kullandığı edebiyat teknikleri gerekse de seçtiği konular bakımından Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olmuştur. Modern Türk edebiyatının gelişip kök salmasında büyük katkıları vardır. Her eserinde yeni edebi teknikler kullanan...

Otobiyografi Nedir, Özellikleri Nelerdir, Önemli Yazarları Kimlerdir?

Otobiyografi türü hakkında bilinmesi gereken önemli açıklamalar Bir kişinin kendi yaşamını sadece özel hayatı ile sınırlı tutarak anlattığı yazı türüne otobiyografi denir. Otobiyografide kişi kendi yaşamını merkeze alarak geçmişini anlatırken o dönemin toplumsal yapısına yer vermez. Bu yönüyle anı (hatıra) türünün...

20 Maddede Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet dönemimin belirleyici özellikleri Milli edebiyat döneminde temelleri atılan ancak Kurtuluş Savaşından sonra sistemli biçimde ortaya çıkan edebi anlayıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı tüm edebiyat tarihi içinde en fazla yeniliğin yapıldığı dönemdir. Çünkü bu dönemde Türk toplumu ciddi sosyal ve siyasal...

Köy Seyirlik Oyunlarının 10 Özelliği ile En Yaygın Türleri

Köy seyirlik oyunlarının belirleyici özellikleri Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli kaynaklarından biridir. Kökeni Orta Asya şaman kültürüne kadar uzanır. Bu oyunlardaki pek çok motif eski Türk kültürüne dayanır. Köy çevresinde, uzun kış gecelerinde, yılın belli günlerindeki bazı törenlerde, düğünlerde, bayramlarda eğlenmek...

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...