Aylar: Mart 2018

Servetifünun Edebiyatının (Edebiyatıcedide) Genel Özellikleri

Servetifünun edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır ve belirleyici özellikleri nelerdir? Servetifünun edebiyatı ağır bir dille eser veren sanatçıların oluşturduğu edebi gelenek olup “salon edebiyatı” olarak da isimlendirilmektedir. Bu ismin alınma sebebi halktan kopuk olmaları ve sadece kendi dar çevrelerinde sanat yapmalarıdır. Toplum...

Halide Edip Adıvar Milli Mücadele Döneminin Öncü Kadın Yazarı

Halide Edip Adıvar’ın yaşamı, eserleri ve sanat anlayışı Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı’na aktif olarak katılan ve üstün cesareti ile döneminde pek çok insanı etkileyen öncü bir karakterdir. Milli Mücadele döneminde İstanbul’da mitinglerde yaptığı konuşmalarla halkın vatan bilincinin güçlenmesini sağlamıştır. Mücadeleci...

Muhsin Ertuğrul Türk Tiyatrosunun ve Sinemasının Babası Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Muhsin Ertuğrul hakkında önemli bilgiler Muhsin Ertuğrul, Türkiye’de tiyatro ve sinema sanatlarının yerleşip güçlenmesini sağlayan en önemli şahsiyetlerinden biridir. Tüm ömrünü tiyatro ve sinemaya adayan sanatçı hizmetlerinden ötürü “Türk tiyatrosunun ve sinemasının babası” lakabını almıştır. Pek çok sanatçının yetişmesini sağlayan Muhsin...

Sürrealizm akımının ilkeleri, sanat anlayışı ve temsilcileri

Sürrealizm (gerçeküstücülük) edebi akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Bilinçaltı ilkelerinin edebiyat ortamında kullanılması ile ortaya çıkan bir edebi akımdır. Psikolojinin verilerinden faydalanarak edebiyata yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen bu akım aynı zamanda sinema ve resim sanatlarında da derin etkiler yaratmıştır. Sürrealizm...

Nefi Divan Edebiyatının En Büyük Hiciv Ustası

Nefi kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Nefi Divan edebiyatında eleştirel tarzdaki şiirin en önemli temsilcisidir. Asıl adı Ömer’dir. Aslen Erzurumludur. Padişahlara ve ileri gelenlere yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle tanınmıştır. IV. Murat tarafından korunmuş ise de Sadrazam Bayram Paşa’ya yazdığı hicivler...

Noktalama İşaretleri Hakkında Ayrıntılı Bilgiler ve Önemli Notlar

Noktalama işaretleri üzerine bilinmesi gereken her şey Yazılı anlatımda okumayı kolaylaştırmak ve anlamı kuvvetlendirmek için birtakım işaretler kullanılır. Geçmişi binlerce yıl geriye giden bu işaretlere noktalama işareti adı verilir. Türk edebiyatında da kullanılan alfabeye bağlı olarak çeşitli noktalama işaretleri kullanılmıştır. Günümüzde...