Aylar: Ocak 2018

Edip Cansever İkinci Yeni Şiirinin Önemli Temsilcilerindendir

Edip Cansever’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler  Edip Cansever kendisine has bir söyleyişi ve imge dünyası olan seçkin şairlerden biridir. İkinci Yeni olarak bilinen şiir akımının en başarılı sanatçılarından biridir. Edip Cansever İstanbul’da doğdu. 1976’dan sonra yalnızca şiirle uğraştı....

Mevlâna hem Türk hem de dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir

Mevlâna hakkında bilinmesi gereken her şey Mevlâna tüm dünyada tanınan ve yüzyıllardan beri edebiyat sanatına yön veren büyük şair ve düşünürdür. On üçüncü yüzyıl sanatçısıdır. Büyük bir mutasavvıf, şair, bilgin, düşünür olan sanatçının asıl adı Muhammed, lakabı Celalleddin-i Rumi ‘dir. Rum diyarı o...

Behçet Necatigil hakkında bilinmesi gereken her şey

Behçet Necatigili’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler Önceleri Garipçilerin etkisinde kalıp açık ve anlaşılır şiirler yazar. Şiirleri sürekli bir yenilenme, değişim gösterir. 1955’ten sonra yer yer örtülü, güç anlaşılan şiirleriyle sezdirmeyi, dolaylı anlatmayı seçer. Zaman zaman klasik edebiyatın sanatlarından,...

Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı, sanatı ve eserleri hakkında her şey

Fazıl Hüsnü Dağlarca hakkında detaylı bilgiler Fazıl Hüsnü, Cumhuriyet döneminin en başarılı ve en üretken şairlerinden biridir. Türk şiirine ve Türk diline büyük katkıları olmuştur. Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul’da doğdu. Yüzbaşı iken ordudan ayrıldı. “Türkçe” adlı bir dergi çıkardı. Daha sonra...