10 Soruda Münazara Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Münazara üzerine detaylı açıklamalar

Münazara etkili bir sözlü anlatım biçimidir. Daha çok okullarda öğrencilerin tartışma becerilerini geliştirmek amacıyla yapılsa da geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanır.

Münazara belli kurallara bağlı yapılan bir tartışmadır. Zaten münazarayı değerli kılan şey de “kurallara uyarak kendisini savunabilme ve karşıdaki kişinin görüşlerini çürütebilme”dir.

Münazara ile ilgili bilinmesi gereken hususlar 10 soruda şöyle ifade edilebilir:

Münazara nedir?

İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri ve izleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalardır. En çok okullarda yapılır. Münazara yoluyla öğrencilerin; araştırma, konuşma ve sorgulama yönünü geliştirirler.

Münazarada hedeflenen amaç nedir?

Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amacı güdülür. Burada savunulan düşüncenin doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Önemli olan asıl husus fikrini doğru ve etkili biçimde savunabilmektir.

Münazara kaç grup arasında yapılır?

Münazara iki grup arasında yapılan tartışmalardır. Bazen birkaç grubun aynı anda tartıştırıldığı oturumlar da yapılmaktadır. Ancak bu tarz etkinlikler münazara değil “beyin fırtınası” olarak kabul edilmelidir. Münazara denince akla gelen şey “iki grubun karşılıklı tartıması”dır.

Münazara gruplarında kaç kişi bulunur?

Konuşmacı sayısı 2 ile 4 arasında değişebilir, gruplar sözcülerini veya başkanlarını önceden belirler.

Münazarada yedek üye seçilmesinin sebebi nedir?

Münazaralarda bir kişi de yedek olarak seçilir. Eğer münazaraya katılacak kişilerden biri oturuma katılamazsa yedek olan kişi onun yerine geçecektir. Yedek katılımcı münazaranın tüm hazırlık sürecinde aktif şekilde çalışmalı ve konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Münazarada konuşmacılar kaçar dakika konuşur?

Münazarada grupları oluşturan bireyler eşit zaman dilimlerinde tek tek konuşur.

Grup temsilcileri karşılıklı olarak söz alıp tezlerini savunurlar. Konuşmalar, konuşmacı sayısına göre genellikle 5-7 dakika ile sınırlandırılır.

Konuşmalara genellikle başkan seçilen öğrenci başlar. Ayrıca son konuşmaları da yine başkanlar yapar.

Münazarada konuşmalar peş peş yapılmaz. Birinci gruptan bir konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra ikinci gruptaki kişilerden biri konuşmaya başlar.

Münazarada karşılıklı soru-cevap kısmı mutlaka olmalı mıdır?

Tüm katılımcıların konuşmaları bittikten sonra grupların birbirlerine soru sormaları için zaman ayrılabilir. Ancak münazaraların büyük bir kısmında soru-cevap kısmı yoktur. Konuşmacılar konuşma sıraları gelince karşı tarafın sorularına cevap verir ve yine karşı tarafa soru yöneltir.

Gruplardan biri konunun olumlu yanını, diğeri olumsuz yanını savunur. Böylece gruplar bir konunun birbirine zıt taraflarını karşılıklı olarak savunmuş olur.

Münazara başkanının görevleri nelerdir?

Münazara bir başkanın yönetiminde yapılır. Münazara başkanı objektif ve tarafsız olmalıdır. Gruplara eşit davranarak oturumun düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.

Münazara başkanının görevleri şöyle sıralanabilir:

 • Programı sunmak ve katılımcıların kendilerini tanıtmalarını sağlamak
 • Hangi grubun konuşmaya önce başlayacağını kura ile belirlemek
 • Konuşmacılara eşit süre vermek
 • Kırıcı sözler söylendiğinde ya da münazara amacından saptığında gerekli müdahalelerde bulunmak

Oturum başkanı ayrıca jürinin verdiği puanları izleyicilere aktararak münazaranın kazanan ekibini de açıklamaktadır.

Münazarada jüri neye göre karar verir?

Münazaranın kazananı tespit etmek için 3-5 kişiden oluşan bir jüri oturumu izler. Jürinin önünde “değerlendirme formu” bulunmaktadır. Jüri üyeleri bu formda belirtilen aşağıdaki hususlara göre puan vermektedir:

 • Anlattığı konuya hâkim olma
 • Karşı grubun fikirlerini çürütebilme
 • Dili doğru ve etkili kullanabilme
 • Yerinde örnekler verme ve dinleyicileri etkileyebilme
 • Konudan sapmadan hedefe odaklanarak konuşabilme
 • Beden dilini doğru kullanma, jest ve mimiklere yer verme
 • Verilen zamana uyma, zamanı etkili kullanabilme
 • Karşı gruba saygılı olma ve hitaplarında bunu yansıtma

Jüri üyelerinin her biri belirtilen bu esaslara göre puan verir. Oturumun sonunda tüm jüri üyelerinin verdiği puanlar toplanır ve jüri sayısına bölünür. Elde edilen aritmetik ortalama o grubun puanı kabul edilir.

Münazara için çalışan öğrenciler nasıl hazırlanmalıdır?

Münazarada önemli olan, ele alınan konunun savunuluşudur. İleri sürülen düşünceyi anlatım tarzı, karşı tezi çürütme gücü, konuşma yeteneği, beden dili gibi unsurlar grupların başarısını değerlendirmede kriterdir. Bu nedenle katılımcılar her şeyden önce neye göre puan verildiğini bilerek hazırlanmalıdır.

Gruplar münazara konuları üzerinde araştırma ve inceleme yaparlar. Grup üyeleri, konunun çeşitli yönlerini aralarında bölüşürler. Bu iş bölümünden sonra her biri, konularında gerekli hazırlığı yapar. Daha sonra bir araya gelerek bunları birleştirir, gereksiz bilgileri çıkarırlar ve eldeki bilgileri sıraya koyarlar.

Katılımcılar mutlaka münazaradan önce prova yapmalı ve konuşmalarının ne kadar süreceğini tespit etmelidir. Çünkü belirlenen sürede konuşma yapabilmek puanlamadaki en önemli ölçüttür. Ayrıca münazara öncesinde yapılacak provalar kişilerin heyecanını yenmeleri açısından da faydalı olacaktır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Parnasizm Akımının Ortaya Çıkışı, Temel İlkeleri ve Önemli Temsilcileri

Taşlıcalı Yahya Yeniçeri Ocağının Yetiştirdiği En Büyük Şair

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir