Mehmet Rauf Eylül Romanının Yazarıdır ve Realist Roman Öncüsüdür

Mehmet Rauf Kimdir, Eserleri Nelerdir? Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Mehmet Rauf hikâye, roman, tiyatro, mensur şiir, edebî inceleme ve çeşitli konulardaki yazılarını, Servet-i Fünun, İkdam, Mektep dergilerinde ve diğer gazetelerde yazmıştır. Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde...

Hilmi Yavuz Modern Türk Şiirinin Başarılı Bir Temsilcisidir

Hilmi Yavuz’un Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli yayınevlerinde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde “Ali Hikmet” imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı.  İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi’nde...

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yaşamı, Fikirleri ve Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Biridir On üçüncü yüzyıl tekke şairidir. Aslen Türkistan Nişaburlu olup Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya geldiği söylenir. Başka bir riyavete göre Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya göç etmiş, kısa zamanda tanınarak birçok talebe yetiştirmiştir. Kendisinin de...

Talip Apaydın Köy Enstitüsünden Mezun Olan Başarılı Bir Yazardır

Talip Apaydın kimdir, eserleri nelerdir? Köy okullarında müzik öğretmenliği yaptı. Edebiyat hayatına şiirle başlayan sanatçı Köy Enstitüsü çıkışlı olduğu için bulunduğu köy ve kasaba çevresinde yaşanan olayları konu alan öykü ve romanlar yazdı. İlk şiirleri Doğuş ve Köy Enstitüleri Dergisi’nde çıktı....

Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Gür Sesi

Ataol Behramoğlu kimdir, nasıl bir sanat anlayışı vardır, eserleri nelerdir? Orta öğrenimini Çankırı Lisesi’nde tamamlayan sanatçı Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bir süre çevirmenlikle uğraştı, askerliğini yaptıktan sonra da bu uğraşısını sürdürdü. 1970’ten sonra üç yıl yurt...

Salah Birsel Şiir ve Deneme Ustasıdır

Salah Birsel kimdir, eserleri nelerdir? Ortaöğrenimini İzmir’de Saint Joseph Fransız Okulu ve İzmir Erkek Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 2 yıl sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi’ninde Fransızca bölümüne geçti, 1948’de mezun oldu. 1956-1960 arasında Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, 1960-1973...

Mithat Cemal Kuntay (Üç İstanbul Romanının Yazarı) Kimdir?

Mithat Cemal Kuntay’ın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçı, şiirlerinde aruz ölçüsünü başarılı biçimde kullanmış, geleneksel nazım biçimleri ve uyaklar dışında sözcük yinelemeleri ve aliterasyonlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. Dil özellikleri yönüyle Milli Edebiyata bağlıdır. Şiir biçimi olarak...

Halit Fahri Ozansoy Baykuş Şiiri ile Meşhur Olan Beş Hececi Şair

Halit Fahri Ozansoy’un yaşamı ve eserleri 12 Temmuz 1891’de İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro, roman, edebi inceleme gibi alanlarda eserler veren şair, aruzla yazdığı “Baykuş” şiiriyle adını duyurmuştur. “Cenk Duyguları” adlı aruzla yazılmış şiirlerinden oluşan kitabıyla heceye geçmiştir. “Aruza Veda” adlı bir şiir...

Asaf Halet Çelebi Soyut ve Mistik Şiir Anlayışının Ustası

Asaf Halet Çelebi kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş, Fransızca, Farsça ve musiki dersleri almıştır. İlk şiirlerini “Ses” dergisinde yayımlayan sanatçı, bir sezgi şairidir ve divan edebiyatı ile Fars edebiyatına da oldukça hakimdir. Şiirlerinde Doğu-Batı kültürünü birleştirmiş; Hint ve Fars...

Evliya Çelebi İlk Büyük Gezi Yazarımızdır, Seyahatname Kitabını Kaleme Almıştır

Evliya Çelebi’nin yaşamı ve eserleri 1611 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okuyan, babasından tezhip, hat ve nakkaşlık öğrenen Evliya Çelebi, musikî ile ilgilenmiş, Kuran’ı ezberleyerek hafız olmuştur. Yirmi yaşındayken İstanbul içinde gezerek gördüklerini kaleme almıştır....