Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Yahya Kemal Beyatlı hakkında ayrıntılı bilgiler Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünün son büyük ustasıdır ve Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde herhangi bir şiir kitabı çıkarmamasına rağmen dergilerdeki şiirleri sayesinde büyük yankılar uyandırmıştır. Yahya Kemal Beyatlı herhangi bir edebi...

Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi Lakabını Taşıyan Başarılı Bir Yazardır

Ahmet Mithat Efendi’nin Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Tanzimat dönemi Türk edebiyatının en başarılı sanatçılarından biridir. Edebiyatın pek çok farklı türünde eserler vermiştir. Bu yüzden “yazı makinesi” olarak adlandırılır. Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi aynı zamanda...

Edat (İlgeç) Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Edat nedir, cümleye hangi anlamları katar? Tek başlarına anlamları olmayan ancak cümlede kullanıldığında bir anlam, görev ve tür özelliği kazanan sözcüklerdir. Edatlar kullanıldıkları cümlelerde “eşitlik, özgüleme, amaç, birliktelik, araç vb.” değişik anlam ilgileri oluşturur. “ile, gibi, göre, kadar, için, dolayı, ötürü,...

Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Olup Babası Gibi Büyük Bir Şairdir

Sultan Veled hayatı, sanatı ve eserleri Sultan Veled, 13. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin büyük oğludur. 1226 yılında Karaman’da doğmuştur. Anadolu sahası Türk edebiyatının büyük sanatçılarından biri olmasına rağmen babasının gölgesinde kalmıştır. Aslında Mevlana’dan bağımsız düşünüldüğünde başarılı kabul edilen bir...

Cengiz Dağcı Otobiyografik Roman Anlayışının En Büyük Ustası

Cengiz Dağcı kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Cengiz Dağcı çağdaş Kırım edebiyatının büyük ustalarından biridir. Otobiyografik roman türünün büyük ustalarından biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında başından geçenleri ustalıkla anlatmıştır. Kırım’ın milli davasını savunan büyük sanatçının yaşamı sürgünde geçmiş ve pek...

Sadullah Paşa İntihar Eden Aykırı Karakterli Bir Tanzimat Sanatçısı

Sadullah Paşa kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Sadullah Paşa Tanzimat dönemi Türk edebiyatının akıl ve bilimi esas alan sanatçılarından biridir. Türk edebiyatında materyalizm akımının öncülerinden kabul edilir. Gerek fikirleri gerekse de ölüm biçimi bakımından pek çok tartışmanın konusu olmuştur. Özellikle...

Ahmet Vefik Paşa Tiyatroyu Halkla Buluşturan Büyük Yazar ve Çevirmen

Ahmet Vefik Paşa kimdir, nasıl bir sanat anlayışı vardır, eserleri nelerdir? Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir. Tiyatro, çeviri, araştırma ve atasözleri derleme gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır. Tanzimat döneminde Türkçülük akımını ilk başlatan kişilerden biridir. Türk...

Eşrefoğlu Rumi Tasavvuf Edebiyatının Önemli Temsilcilerindendir

Eşrefoğlu Rumi kimdir, nasıl bir sanat anlayışına sahiptir, eserleri nelerdir? On sekizinci yüzyılda yaşayan halk şairi Hacı Bayram Veli’nin dervişi ve damadıdır. Asıl adı Abdullah’tır. Mısır’dan gelip İznik’e yerleşmiş bir ailenin oğludur. Tahsilini İznik’te yapmış Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet Medresesinde eğitim...