Reşat Nuri Güntekin (Çalıkuşu Romanının Yazarı) Hakkında Her Şey

Reşat Nuri Güntekin’in hayatı ve eserleri Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Günümüzde bile en fazla okunan yazarlar arasındandır. Çalıkuşu ve Yaprak Dökümü gibi romanları Türk edebiyatının başyapıtları kabul edilen Reşat Nuri, Türk romancılığının zirve isimlerinden...

Kayıkçı Kul Mustafa (Genç Osman Destanı’nın Yazarı) Kimdir?

Kayıkçı Kul Mustafa’nın yaşamı Asker kökenli olan Kayıkçı Kul Mustafa Türk edebiyatının ilk büyük destan yazarıdır.  On yedinci yüzyılda yaşamıştır. Murat Reis’in yanında Cezayir’de bulunduğu, bundan ötürü “Kayıkçı” lakabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad’ın Bağdat seferine katıldığı da söylenmektedir. Yeniçeri şairidir. Şiirleri...

Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

Röportaj türü hakkında en doğru bilgiler Röportaj genellikle mülakat ile karıştırılmaktadır ve iki kişi arasındaki soru-cevap şeklinde yapılan görüşme anlamında düşünülmektedir. Ancak röportaj bambaşka bir türdür ve karşılıklı görüşme ile alakası yoktur. Gazetecilerin bir kurumu, bir yeri ziyaret ederek orada gördüklerini...

Ali Şir Nevai (Çağatay Türk Edebiyatının En Büyük Şairi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Şir Nevai’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri üzerine ayrıntılı bilgiler Ali Şir Nevai, Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir. Çağatayca günümüz Özbekçenin 14. ve 15. yüzyıllardaki adıdır. Ali Şir Nevai sadece Orta Asya Türk edebiyatının temsilcisi olarak kalmamış Osmanlı şairleri...

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya...