Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı, sanatı ve eserleri üzerine detaylı bilgiler Türk edebiyatının en yetkin sanatçılarından biridir. Şiir, roman ve edebiyat araştırmaları türünde eserler vermiştir. Kendi döneminde ve sonraki çağlarda yeterince anlaşılamazsa da Türk edebiyatının seçkin yazarlarından biri olduğu tüm edebiyat eleştirmenlerince...