Halk edebiyatının yapı ve içerik ile ilgili özellikleri Halk edebiyatı Türklerin milli edebiyatıdır. Tarihi Türklerin Orta Asya yaşamına kadar uzanır. Günümüzde de varlığını güçlü biçimde devam ettirmektedir. Bu yazımızda halk edebiyatı ile ilgili genel bilgileri verdikten sonra “halk edebiyatının genel özellikleri”ni...